Influència i persuasió

27 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

La comunicació és un element clau en el procés de socialització de les persones, alhora que un procés complicat i ple de dificultats de diversa índole. És habitual, doncs, que sorgeixin conflictes i malentesos en les nostres relacions.
Amb les eines que ens ofereix la Comunicació No Violenta es preten aprendre a comunicar-nos de manera efectiva i afectiva i tractar de resoldre tot tipus de conflicte sense violència ni coacció.
Aquest recurs forma part de la col·lecció Síntesis de formació, materials que tenen per objectiu contribuir a l'aprenentatge d'habilitats professionals diverses.
Autora: Carme Pujol Serrano

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Gestió emocional
Recurs

La Comunicació No Violenta (CNV) és una tècnica que busca generar espais de qualitat perquè dues persones expressin les seves necessitats de forma honesta i constructiva. Ens ho explica la Carme Pujol en aquest vídeo.
La ponència forma part del cicle de conferències Aprenent amb els experts que es desenvolupa dins la Direcció de Serveis de Formació.

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió emocional
Resource new until
Nou
Recurs

Núria Ribó, excorresponsal de TVE i exprofessora de periodisme, Núria Ribó, ens dóna algunes idees de com fer una bona comunicació del nostre missatge. La xerrada, il·lustrada amb diversos exemples comentats, posa l'accent amb altres aspectes més enllà del discurs, com la credibilitat, la confiança, ... Les conclusions d'una interessant i dilatada vida professional exposades amb generositat i claradat.
La ponència forma part del cicle de conferències Aprenent amb els experts que es desenvolupa dins la Direcció de Serveis de Formació.

Agrupació
Persuasió i influència: tècniques i estratègies
Recurs

Manuel Campo Vidal, comunicador amb llarga experiència i també docent i autor llibres i articles, planteja en 60 minuts els aspectes essencials perquè la comunicació amb els equips sigui efectiva. Ho fa, a més, aprofundint en els elements més rellevants en la situació de teletreball en què la Còvid ens ha immers. La necessitat d'escolta de l'altra, la rellevància de la veu, els ulls i les mans són alguns dels temes abordats de forma clara i resolent.

Aquesta ponència forma part del cicle "Converses Directives" promogut per la Direcció de serveis de formació.

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Persuasió i influència: tècniques i estratègies
Resource new until
Nou
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. En aquest manual, totalment pràctic, s'explica la metodologia idònia per gestionar les expressions i tècniques comunicatives més útils per persuadir, influenciar i convèncer els nostres interlocutors.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Persuasió i influència: tècniques i estratègies
Recurs

Cada dia és més necessari parlar en públic, presentar-se, presentar projectes, argumentar opinions… Les persones formem part de grups i d’organismes on volem que la nostra opinió compti.

Tenir un estil comunicatiu eficaç és un objectiu que no es garanteix només amb una bona preparació tècnica: també cal un bon nivell d’autoconeixement i de reflexió sobre la pròpia pràctica i la comunicació eficaç.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Presentacions en públic
Recurs
Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Presentacions en públic
Recurs

Aquest material ens presenta les pautes bàsiques per a elaborar material de difusió jugant amb elements essencials del disseny gràfic. Des de la importància de definir el públic a qui ens adrecem a la tria de tipografia, colors i imatges tenint en compte allò que comporta aquesta tria, el material ens acompanya a prendre les decisions per obtenir el resultat desitjat.
Autors: Eduard Giménez i Ricard Badia
[Manuals2020]

Agrupació
Presentació de la informació, eines de visualització i infografies
Resource new until
Nou
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual té com a principal objectiu aprendre a fer infografies i visualitzacions per tal de millorar la presentació, comunicació i difusió de la informació i mostrar les dades de manera ordenada, creativa i molt visual.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Presentació de la informació, eines de visualització i infografies
Recurs

Aquest material et mostra els conceptes essencials a tenir en compte en la negociació: bases fonamentals dels processos de negociació, com aconseguir beneficis per a totes les parts, necessitats, desitjos i posicions en la negociació, etc.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques de negociació
Recurs

Aquest material t'ajudarà a conèixer les conductes ideals de la persona negociadora: planificació i comportament entre d'altres aspectes.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques de negociació
Recurs

Aquest material t'ensenyarà com es prepara una negociació: la planificació, fases, on i com negociar, estratègies i tàctiques de la negociació, el paper del temps, etc.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques de negociació
Recurs
Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques de negociació
Acció formativa

• Definir la marca personal per fer-nos visibles professionalment.
• Liderar de forma estratègica el projecte de la biblioteca i posicionar-la en els llocs claus del mercat.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h
Acció formativa

Desenvolupar les habilitats afrontant 6 casos de negociació “reals”.
Comprendre la importància de conèixer els interessos de l’altra pa i desenvolupar tècniques per incrementar el poder de negociació i crear aliances d’èxit a llarg termini.
Conèixer les claus per preparar i comunicar una proposta de manera eficaç.
Practicar eines per incrementar els beneficis derivats d’un acord.

En línia
Durada
10 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els aspectes que intervenen en un procés de negociació orientat a arribar a un acord en situacions de conflicte d’interessos, o arribar a la construcció d’aliances, des d’una perspectiva de benefici mutu i a llarg termini.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Conèixer i utilitzar tècniques de neuromàrqueting i neurocomunicació per comunicar amb els nostres interlocutors de manera més efectiva.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12 h
Acció formativa

Conèixer i utilitzar tècniques de neuromàrqueting i neurocomunicació per comunicar amb els nostres interlocutors de manera més efectiva.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Conèixer i aplicar tècniques de comunicació persuasiva per tal d’assegurar l’assumpció d’objectius de treball i produir un impacte determinat en les persones.
- Incrementar la seguretat i l’autoconfiança en situacions de negociació o coordinació.
- Conèixer els diferents recursos per a una bona expressió verbal, que sigui congruent amb una bona comunicació no verbal.
- Dominar el procés de transmissió d’informació. Incrementar l’empatia i la comprensió de les necessitats dels nostres interlocutors. Aconseguir perdre la por escènica davant de situacions que requereixen parlar o fer presentacions en públic, davant de grups o a equips. Reconèixer i autovalorar els dèficits comunicatius per afrontar-los i millorar-los.
- Guanyar impacte en les presentacions d’actes, ponències, reunions, negociacions col·lectives, etc.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer els principis bàsics de les infografies i visualitzacions.
- Elaborar una infografia associada al lloc de treball.

Semipresencial
Durada
16 h
Acció formativa

1. Aprendre els conceptes bàsics de les infografies i visualitzacions.
1.1. Descriure què són les infografies i visualitzacions
1.2. Identificar els elements bàsics de les infografies i visualitzacions.
1.3. Detectar les particularitats de les infografies i visualitzacions a les Administracions públiques.

2. Elaborar una infografia associada al lloc de treball.
2.1. Definir els objectius, el missatge i els destinataris de la infografia.
2.2. Gestionar les dades que es faran servir a la infografia
2.3. Utilitzar les eines de maquetació de la infografia de manera adequada

Videoformació amb aula virtual
Durada
12 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements bàsics sobre com és i com funciona la laringe, el mecanisme respiratori i el mecanisme ressonador.
- Proporcionar els recursos i habilitats necessàries per al bon ús de la veu.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

1. Identificar els elements principals de l'storytelling.
2. Utilitzar aquests elements en els contxtos professionals.

Videoformació i en línia
Durada
12 h
Acció formativa

- Construir el discurs amb patrons efectius i tècniques que aconsegueixin l'atenció de l'audiència perquè s'assimilin i recordin les idees d'una manera eficaç i atractiva.
- Aprendre a utilitzar tècniques de storytelling en les nostres presentacions.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

-Identificar els propis punts forts i febles en la comunicació oral.
-Definir els objectius personals de millora de la comunicació no verbal que acompanya l’oralitat i de la pròpia expressió oral formal.
-Augmentar l’autoconfiança i la tranquil·litat en dirigir-se a un auditori.
-Millorar en l’ús del llenguatge no verbal com a suport de la comunicació verbal.
-Conèixer les tècniques d’elaboració del pla d’una presentació oral.
-Aplicar les eines i els recursos adequats per a la captació i per al manteniment del interès de l’auditori.
-Persuadir, convèncer, motivar l’auditori perquè actuï en la direcció que es demana, és a dir, moure a l’acció (emocionar) amb els recursos verbals i no verbals propis.

Presencial amb suport virtual
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer i aplicar tècniques de comunicació persuasiva per tal d’assegurar l’assumpció d’objectius de treball i produir un impacte determinat en les persones.
- Guanyar impacte en les presentacions d’actes, ponències, reunions, negociacions col·lectives, etc.
- Incrementar la seguretat i l’autoconfiança en situacions de negociació o coordinació
- Reconèixer i autovalorar els dèficits comunicatius per afrontar-los i millorar-los.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h
Acció formativa

- Distingir la diferència entre argumentar i opinar.
- Expressar-se de forma ordenada i raonada, identificant la idea principal, els seus fonaments i les evidències que la sustenten.
- Construir argumentacions sòlides.
- Contraargumentar de forma eficaç.

Videoformació i en línia
Durada
8 h