Tècniques de presentacions orals en públic

Acció formativa

Tècniques de presentacions orals en públic

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Presencial amb suport virtual
Durada:
20 h
Presencial
16 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
4 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

-Les competències necessàries per fer presentacions orals: la forma.
-Creences prèvies: com són les persones que comuniquen bé?
-L’estil personal de comunicació
-Principis bàsics de la comunicació no verbal
-El llenguatge no verbal: la veu
-El llenguatge no verbal: el cos
-L’impacte personal i la imatge corporativa
-La interacció amb els suports visuals i la distribució de l’espai. Els missatges
-Preparació de la presentació pas a pas: el contingut
-Els objectius de l’exposició
-L’organització de la informació
-Les dosis de planificació i d’improvisació
-El guió i els recursos mnemotècnics
-L’adaptació del discurs al grau de formalitat exigit per la situació comunicativa
-Actes i presentacions de protocol

-Identificar els propis punts forts i febles en la comunicació oral.
-Definir els objectius personals de millora de la comunicació no verbal que acompanya l’oralitat i de la pròpia expressió oral formal.
-Augmentar l’autoconfiança i la tranquil·litat en dirigir-se a un auditori.
-Millorar en l’ús del llenguatge no verbal com a suport de la comunicació verbal.
-Conèixer les tècniques d’elaboració del pla d’una presentació oral.
-Aplicar les eines i els recursos adequats per a la captació i per al manteniment del interès de l’auditori.
-Persuadir, convèncer, motivar l’auditori perquè actuï en la direcció que es demana, és a dir, moure a l’acció (emocionar) amb els recursos verbals i no verbals propis.

Activitat de detecció de necessitats i recull de documents (mitjançant l’aula virtual). L’acció formativa ha de començar amb una activitat inicial per tal de fer una detecció de necessitats i espectatives dels participants, a fi de que el formador pugui ajustar temari i activitats al grup. Aquesta dinàmica es realitzarà en línia a través de l’aula virtual, entre 7- 10 dies abans de la primera sessió presencial. Les quatre sessions presencials es desenvoluparan en format taller pràctic on tots els/les participants practicaran l’exposició oral.
Les dues sessions presencials inicials han de servir per pràcticar l’exposició oral, l’observació i la identificació de punts de millora. S’introduiran tècniques, eines i coneixements. Durant la tercera i quarta sessió presencials els participants realizaran petites exposicions que hauran preparat i es fara una tasca d’anàlisi i observació per part de la resta del grup. S’utilizarà la gravació en video per l’auto-observaciò i l’observació del grupal.
Producte de treball
Les activitats d’avaluació seràn dos: una breu presentació oral que es realitzarà durant la tercera i quarta sessió i el lliurament dels documents de preparació de la mateixa (el guió, una presentació PowerPoint o similiar).
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Influència i persuasió
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre cívic Influència i persuasió
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Influència i persuasió
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Influència i persuasió
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament esportiu Influència i persuasió
Comandament executiu Serveis de desenvolupament econòmic Director mercat municipal Influència i persuasió
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Influència i persuasió
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Influència i persuasió
Comandament executiu Transversal Cap secció Influència i persuasió
Comandament executiu Transversal Cap servei Influència i persuasió
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Influència i persuasió
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Bibliotecari Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Locutor ràdio Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic consum Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic esports Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic museu Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic patrimoni cultural Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic salut pública Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic comerç Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic promoció econòmica Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic turisme Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Topògraf Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de seguretat ciutadana Tècnic protecció civil Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Analista informàtic Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Delegat protecció de dades Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Programador informàtic Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic contractació/compres Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic cooperació/relacions internacionals Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic formació Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic protocol Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Influència i persuasió
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Influència i persuasió