Efectivitat individual
Definició

Capacitat de fer una bona feina, aconseguir els objectius fixats i superar els estàndards establerts, tot preocupant-se per a la millora contínua dels resultats.

La competencia implica ...
La planificació i organització del treball: objectius, encàrrecs, recursos assignats i criteris de realització.
Elements bàsics en l’organització del treball personal: urgència vs importància.
Qualitats personals que afavoreixen el rendiment individual: mètode, proactivitat, decisió, compromís, efectivitat, etc.
Veure els fracassos com una font d’aprenentatge.
Mètodes d’avaluació de la pròpia activitat professional.
La innovació com element de contribució a la millora organitzativa.
Utilització de noves tecnologies com element de millora en l’eficàcia personal.
Sensibilització amb el consum responsable i la millora ambiental.

149 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2333.jpg
Títol

En 2' descobriràs com consensuar idees de millora, per un projecte, ... d'una forma senzilla i efectiva.

Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2319.jpg

La curiositat i l'exploració de petits nous canvis en les nostres rutines poden ser útils per obrir pas a la creativitat. En 2' algunes idees de com acomseguir-ho.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2332.jpg

Les analogies forçades és una tècnica senzilla per ampliar i indagar el treball creatiu sobre una idea. En 2' el recurs et mostra com aplicar-la

Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2269.jpg
Títol

Trello és un gestor de projectes en línia que t'ajudarà a organitzar cites, lliuraments i recordatoris per compartir amb el teu equip. Amb aquesta classe virtual podràs descobrir els avantatges de l'eina.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2021.

Col·lecció
1 hora 1 habilitat
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2219.jpg

En aquest manual, eminentment pràctic, trobaràs eines i tècniques interessants, conceptes inspiradors, guies en format àudio i alguns recursos més que constitueixen una manera senzilla de posar en pràctica el Mindfulness en el dia a dia professional.
Com més ens autoconeguem, com més consciència posem en tot el que fem i com millor ens autoregulem emocionalment i conductualment, més benestar laboral (i personal) aconseguirem en el dia a dia.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2210.jpg

Aquest material ofereix un espai pràctic de reflexió i acció amb el qual fer aquest trajecte d’autoobservació, presa de consciència i transformació vers aquells aspectes relacionats amb l’entorn laboral que volem redefinir o reenfocar. És una proposta per sentir-nos cocreadors dels diferents ecosistemes relacional de les nostres vides.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF_automotivacio.jpg

Et presentem una sèrie de 12 de pòdcast centrats en l'Automotivació. L’automotivació ens convida a fer un viatge cap a dins, a identificar allò que ens fa connectar amb el sentit, l’autoconfiança, l’energia i l’acció conscient, és a dir, amb el nostre propi motor intern.
El recurs inclou 12 pòdcast d'entre 10-15m que segueixen l'ordre d'un manual.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Manual
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2446.jpg

La creativitat és la capacitat de generar solucions noves partint de coneixements que ja tenim interioritzats al nostre cervell. Però els lladres de temps com la pressa o la infoxicació, ens col·lapsen sovint. En aquesta xerrada descobriràs com clarificar, idear, desenvolupar i implementar solucions originals.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2022.

Col·lecció
1 hora 1 habilitat
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2479.jpg

Les creences constitueixen la base de la nostra vida. El nostre comportament depèn de quin sigui el sistema de les nostres creences. Són vincles invisibles: no en solem ser forçosament conscients, no les pensem, sinó que actuen de manera inconscient, latent, com implicacions de com d’expressament fem o pensem.
Aquest recurs ens pot ajudar a comprendre en profunditat quina dimensió i impacte tenen en la nostra manera de ser i actuar.

Tipus de recurs
Material d'autoaprenentatge
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2352.jpg

Què té a veure la responsabilitat amb sentir-nos protagonistes, i no víctimes, de la nostra vida?
És des d'ella des d'on es pot iniciar aquest camí que té molts beneficis tant en el terreny professional com en el personal i que permet guanyar confiança i credibilitat. No obstant, no és un procés ràpid ja que el canvi necessita d'una introspecció que porta el seu temps i el seu esforç.
El recurs ens acompanya a fer-lo.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2317.jpg

Sovint, la quantitat de feina i la disposició a fer-la ens fan males passades i no fem allò que hauríem de fer i fem d'altres coses no tan importants.En 2', aquest vídeo ens planteja un mètode que ens pot ajudar a focalitzar-nos i ser més eficients.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2318.jpg

La curiositat és un important factor de canvi individual i col·lectiu. Existeixen diverses actituds i trucs que ens ajuden a activar-la. En aquest recurs, en 2' se't donen diverses idees sobre com fer-ho.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2757.jpg

Aproximació al concepte d'indicador i a les qüestions clau a considerar per a la seva elaboració i classificació.
En aquesta aproximació, s'hi estudia la relació entre els indicadors i el compliment dels objectius, les tipologies d'indicadors i les metodologies per al disseny de sistemes d'indicadors.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2482.jpg

Les emocions tenen un paper fonamental en el nostre desenvolupament integral i en el nostre èxit en l’àmbit de les relacions socials, tant en el pla personal com en el professional.
És indispensable aprendre a aturar-se per escoltar-nos, saber què ens està passant i comprendre com això es tradueix en conductes i resultats.
Aprendre a llegir el missatge que les nostres emocions ens volen transmetre
ens permetrà prendre millors decisions i respondre adequadament a les demandes de l’entorn.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2777.jpg

En aquest tema, s’hi introdueix el sistema d’indicadors associat al quadre de comandament integral, situant el/la participant en el rol de dissenyador(a) d’aquest tipus d’eina de gestió. S’analitzen també les quatre dimensions o perspectives que conformen el model bàsic d’anàlisi com són:
- La perspectiva econòmica.
- La perspectiva de la ciutadania.
- La perspectiva dels processos interns.
- La perspectiva de l’aprenentatge i del creixement

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2351.jpg

La incertesa és un estat normal i adaptatiu a certes situacions imprevistes i la seva presència ens ajuda a posar-nos en acció per sortir d’aquestes situacions. Això no obstant, la incertesa ancorada a la por pot convertir-se en un element de bloqueig.
Vivim temps turbulents i exigents marcats per profunds processos de canvi. Per això, és fonamental aprendre a comprendre i gestionar la incertesa i així adaptar-nos als temps actuals.
El recurs ens ofereix reflexions i eines per poder avançar des de la incertesa entenent, acceptant i treballant aquells factors que poden frenar la necessitat d'adaptació al canvi.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2417.jpg

Què és la síndrome de la cabana? Quins són els símptomes? Com ens afecta? Possibles causes i tractaments. Parlem de síndrome quan una persona després d'una determinada experiència vital experimenta una sèrie de reaccions emocionals, cognitives i motores. En la síndrome de la cabana, aquesta experiència vital es vincula a quan les persones han de viure tancades en un mateix espai durant determinats períodes de temps, sense disposar d'estímuls externs. En aquest recurs expliquem com podem utilitzar aquests conceptes a la feina.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2418.jpg

Què és i com ens afecta la síndrome del treballador bombolla? Quins són els símptomes? Quines són les possibles causes i els seu tractament. El treballador bombolla és aquell que no desconnecta mai de la feina i, per tant, està sempre connectat, disponibles a nivell laboral i, per tant, a curt i mitjà termini els pot provocar estrès.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2419.jpg

A vegades, l’anomenada síndrome del frau és un trastorn psicològic en el qual les persones amb èxit no poden assimilar tot el que han aconseguit, no creuen que sigui fruit del seu talent o esforç. Aquest trastorn és més habitual del que sembla, i 7 de cada 10 persones l'han sofert alguna vegada en la seva vida.Quins són els símptomes? Com ens afecta? Quines possibles causes té i quin tractament?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2881.jpg

Què és el trastorn negativista desafiant? Afecta només nens i nenes o també pot afectar adults? Com es pot manifestar en l'entorn professional?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2420.jpg

El motiu que el psicòleg Harry Harlow va dur a terme aquest experiment és per demostrar de manera científica la teoria sobre la inclinació i la privació maternal desenvolupada per John Bowlby. Ens ha semblat interessant poder explicar, des del vessant psicològic, com n'és d'important el vincle amb la mare en la nostra infància i com ens afectarà la resta de la nostra vida.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2421.jpg

Quina influència exerceix en nosaltres la pressió social? Podem acabar canviant d'opinió sota la pressió de grup? En aquest pòdcast s’explica l'objectiu d'aquest experiment que era estudiar les condicions socials que indueixen a una persona a resistir o a conformar-se a les pressions del grup quan aquesta expressa una opinió contrària a l'evidència.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2422.jpg

En aquest pòdcast s’explica el fenomen de la persona que experimenta una situació negativa i no compta amb els recursos suficients per gestionar-ho. En conseqüència, comença a pensar que no podrà defensar-se mai davant aquesta mena de situacions. Pot tenir diverses implicacions negatives en la vida diària de les persones, ja que els seus símptomes poden ser: ansietat, depressió, falta de motivació, etc.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2423.jpg

Com afecta la nostra opinió el que ens han dit sobre algú abans de conèixer-lo? L'aparença física, la roba, els títols acadèmics... aquests i d'altres aspectes ens condicionen l'opinió que tenim d'algú fins i tot abans de començar a conèixer la persona.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2450.jpg

El recurs presenta una manera per trobar la forma de resoldre reptes ràpidement. Les etapes de divergència i convergència són les claus per fer-ho. En 2'.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2436.jpg

En aquesta classe magistral de poc més d'una hora aprendràs a gestionar les teves emocions de forma positiva. Perquè no és tant el què passa sinó com ho sentim i ho gestionem.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2022.

Col·lecció
1 hora 1 habilitat
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2198.jpg

La gestió del temps és clau per obtenir resultats eficients i eficaços en els objectius i tasques que ens plantegem. L'observació del nostre entorn, de les nostres rutines, de les nostres maneres de fer és clau per millorar. A partir d'aquí, aplicar diverses tècniques de controlens ajudarà a obtenir uns resultats més satisfactoris a nivell personal i organitzacional.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2360.jpg

Identificar els lladres del temps, les interrupcions, ordenar la teva feina diària a través de llistes de control, etc. Hi ha moltes formes de gestionar bé el teu temps. Entrenar i practicar per fer-ho bé és el que aprendràs en aquesta classe en línia de poc més d'una hora de durada.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2021.

Col·lecció
1 hora 1 habilitat
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2779.jpg

Els indicadors són útils per nodrir altres eines i estratègies d’innovació a l’àmbit públic, entre les quals volem destacar en aquest moment la definició de cartes de serveis i l’aposta per l’open data.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2778.jpg

Aquest tema tracta la utilització dels sistemes d’indicadors com a instruments de mesura de la qualitat de la prestació dels serveis públics municipals. Per això s’estudien en profunditat els factors de qualitat dels serveis i l’establiment de sistemes per al seu control basats en indicadors.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2484.jpg

Aquest document ens farà una introducció a les metodologies Agile, ens ajudarà a entendrecom van néixer i a quina necessitat volien donar resposta. I ens mostrarà que apropar-nosa aquestes metodologies des de l’administració pública també és possible. No estarem lliures de superar algunes dificultats, però ni més ni menys que la d’altres tipus d’organització, ja que
del que estem parlant és de generar un canvi cultural, d’introduir una nova forma de veure i interpretar el món que ens envolta
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2023

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2006.jpg

Aquest material et mostrarà la millor manera d'utilitzar l'agenda, com organitzar la nostra feina i com treure el màxim profit del dia. Et mostrarà com indentificar oportunitats de millora i maximitzar l'ús del temps focalitzant l'atenció.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2275.jpg

En aquest recurs aprendreu alguns motius que justifiquen la importància de la priorització i algunes tècniques per portar-la endavant. En aquest sentit, el treball per objectius (la seva definició i característiques per tal que impulsin a l’acció) , i les principals diferències entre un pla d’acció i un projecte poden ser molt útils per aplicar en la situació de teletreball o en equips híbrids.
El recurs presenta els coneixements bàsics, materials per ampliar i breus exercicis per contribuir a consolidar els aprenentatges.
Trucs del teletreball

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2001.jpg

Aquest material et facilitarà les pautes per a planificar la teva feina de manera que els resultats siguin visibles, mitjançant el coneixement i la identificació de l'objectiu i sentit d'allò que estàs fent.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2476.jpg

La resiliència implica la capacitat d'aguantar l'adversitat i transformar-la en una possibilitat per créixer, aprendre i desenvolupar-nos. Per això, no només no esgota, sinó que empodera. La resiliència és resistir i construir.
En aquest recurs aprendràs sobre el concepte i sobre com activar-lo en el nostre dia a dia.

Tipus de recurs
Material d'autoaprenentatge
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2477.jpg

L'acceptació consisteix en permetre's sentir allò que se sent i estar allò on s'està.
Però això no sempre és senzill: acceptar els fets, acceptar els altres i, també, acceptar-nos a nosaltres mateixos requereix de reflexió i de l'ús d'algunes tècniques i mètodes que poden ajudar-te.
El recurs pretén donar-te algunes idees de com fer-ho.

Tipus de recurs
Material d'autoaprenentatge
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2322.jpg

L'aproximació a un text tècnic llarg abans de fer-ne la lectura completa ens facilita una lectura comprensiva més ràpida. En 2' et donem pautes per fer-ho.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2324.jpg

Conèixer el moviment que fa l'ull en el procés de la lectura ens serveix per entrenar-lo per augmentar-ne el ritme. En 2' algunes idees de com fer-ho.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2194.jpg

Vídeo de 2 minuts on es mostren els avantatges de l'ús de les llistes de control en la planificació, organització i gestió de les nostres jornades de treball, així com també els conceptes claus per a aplicar-les correctament.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2350.jpg

La creativitat es pot desenvolupar, activar encara que l'hàgim tingut adormida durant molt de temps. Som creatius per naturalesa, encara que de vegades ens costi expressar-ho.
Aquest recurs ens facilita, de forma clara i senzilla, les condicions necessàries per activar aquesta habilitat.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2323.jpg

Llegir bé requereix una posada en escena que afavoreixi claredat, comoditat i un cert ordre. En 2' s'assenyalen algunes qüestions claus a tenir en compte.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2310.jpg

Si necessites deixar de gestionar el teu temps com sempre per poder començar a gaudir-lo com mai, aquest manual és per tu.
Comença a prendre millors decisions per saber quines accions has de fer en cada moment, en funció del teu autoconeixement i d’una planificació 100% realista i flexible.
Deixa fora les excuses i fes que els minuts juguin sempre a favor teu!
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2412.jpg

El pas al model híbrid de treball ha estat un fet per a moltes administracions públiques després de l'experiència de teletreball durant la pandèmia. Aquest canvi ha d'aportar una sèrie de canvis individuals i grupals perquè la qualitat de la feina i el seu impacte en cadascun dels treballadors sigui positiu.
El recurs orienta sobre quins aspectes cal canviar i en quines qüestions cal parar una atenció especial.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022
Trucs del teletreball

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2233.jpg

Si al final de la nostra jornada laboral tenim sentiments de frustració, angoixa, estrès o penediment, voldrà dir que no hem fet allò que havíem de fer o volíem fer. Aquest material t'ajudarà a aprendre a gestionar millor el temps, prioritzant les tasques a fer per assolir el màxim possible de resultats en el temps disponible.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2349.jpg

Vivim immersos en l’anomenada revolució digital: un nou paradigma digital que s’està obrint camí en tots els àmbits de les nostres vides i on el canvi és constant: l'accés i gestió de quantitats ingents d’informació i fonts, la proliferació de les comunicacions, els nous espais de participació, les noves maneres de treballar i els nous models de negoci... Tot plegat requereix que siguem pensadors crítics per, en definitiva, ser amos del nostre pensament i actuar en conseqüència.
Per això, aquest recurs es centra en definir què és el pensament crític i en detallar les 3 capacitats essencials que exigeix posar-lo en joc, així com els seus components associats: la nostra capacitat d’aprendre, l’autoconeixement i la comunicació eficaç.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2201.jpg

La planificació i l'organitació del treball són elements claus per a fer un ús eficient i eficaç del nostre temps. Existeixen diverses eines i tècniques que ens ajuden en aquestes qüestions. L'autora ens introduiex en aquest món i ens presenta més a fons dueseines que poden ser-nos d'utilitat: la matriu d'Eisenhower i l'agenda.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2700.jpg

Potenciar l'autoestima i la motivació és la finalitat d'aquesta 'màster class'. La Carme Bonet és lingüista i potenciadora de persones i dinamitzadora d'equips. Es defineix com una autèntica entusiasta i persona positiva. Amb aquesta xerrada t'ajudarà a reconnectar amb el teu jo interior per superar els moments baixos que totes les persones tenim tard o d'hora.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2022.

Col·lecció
1 hora 1 habilitat
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2195.jpg

Vídeo de 2 minuts on es mostren els avantatges de l'ús del mètode GUT per a la priorització de tasques.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2691.jpg

Aquest pòdcast és una introducció a una col.lecció d'episodis sobre gestió del temps i productivitat. Es destaca la problemàtica actual que enfronten els professionals en relació a la gestió del temps, la tecnologia i la connexió constant, i la cultura del multitasking.
Es proposa abordar diferents temes com la gestió de tasques, la priorització, la delegació de tasques, l'ús d'eines de productivitat i la gestió del correu electrònic per millorar la productivitat. També s'explica com la mala gestió del temps pot afectar negativament la vida personal i professional.
El primer episodi es centra en la presentació i la problemàtica, i en els propers episodis s'aprofundirà en temes concrets com evitar distraccions i establir límits per millorar la salut mental i física.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2759.jpg

En aquest pòdcast es parla sobre com evitar distraccions i ser més productius en el treball. Es comparteixen algunes estratègies pràctiques, com ara eliminar les distraccions dels telèfons intel·ligents i les xarxes socials, establir horaris específics per revisar el correu electrònic, i crear un ambient de treball lliure de distraccions. També es parla de la importància de dissenyar el teu entorn per promoure hàbits saludables, en lloc de confiar només en la força de voluntat, i com la fatiga de decisió pot afectar la capacitat de crear hàbits positius.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2760.jpg

Aquí parlem sobre les antitasques i la procrastinació, i com aquests hàbits poden afectar la nostra productivitat. Es defineixen les antitasques com totes aquelles tasques que ens fan sentir ocupats, però que en realitat no ens porten més a prop dels nostres objectius. També parlem sobre la procrastinació, que és l'acte de posposar una tasca important i que inevitablement hem de fer, i de com combatre-la establint prioritats clares i descomposant les tasques en parts més petites i manegables. .

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2761.jpg

En aquest pòdcast es parla sobre la importància de diferenciar entre el que és important i el que és urgent per aconseguir la productivitat i l'eficiència. Parlem del "parany del sí", que es produeix quan ens costa dir que no davant noves propostes o reptes, el que ens pot portar a la saturació de tasques i allunyar-nos del que realment considerem important. També expliquem el parany de la urgència, en què ens enfoquem en tasques que són urgents, però no necessàriament importants; i la "urgència dels altres", en què anteposem les necessitats dels altres als nostres propis objectius. Proposarem una tècnica per planificar metes a curt i mitjà termini, anomenada onirograma.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2762.jpg

Aplicant la matriu d'Eisenhvoe. En aquest episodi aprenem què es la matriu d'Eisenhower, i com aplicar-la al dia a dia. Això ens pot ajudar a prendre decisions més informades sobre les nostres prioritats. Veurem que la matriu té quatre quadrants, i ajuda a classificar important versus urgent. Per ser més productius, hem de ser sincers en omplir cadascun dels quadrants, prioritzar les activitats personals importants i ser proactius en la gestió del nostre temps.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2763.jpg

Introducció al mètode "Getting Things Done" (GTD): En aquest episodi ens presenten el mètode Getting Things Done (GTD) de David Allen, una metodologia per a la gestió del temps i les tasques que ha estat popularitzada a tot el món. Es destaca la importància d'alliberar la ment de tasques pendents i de mantenir un sistema organitzatiu extern per a recordar-les en el moment adequat.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2764.jpg

En aquest episodi es debat sobre la importància de capturar i organitzar la informació de manera eficient. El procés de captura implica recopilar informació rellevant i guardar-la en un lloc segur per al seu posterior ús, i és la primera part del mètode GTD (Getting Things Done) que s’ha presentat abans. Es destaca la importància de capturar les idees que neixen, i de recopilar la informació de forma organitzada per poder trobar-la fàcilment quan la necessitem, el que ens estalvia temps i redueix l'estrès. Les fonts d'informació poden ser diverses, com ara reunions, trucades telefòniques, correus electrònics, missatgeria i articles que veus per internet.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2765.jpg

En aquest episodi aprenem sobre com mantenir la safata d'entrada del correu electrònic organitzada. Expliquem com aplicar el mètode GTD per processar tots els elements de la safata d'entrada i convertir-los en tasques de forma intel·ligent. També aconsellem en l'ús d’aplicacions de gestió de tasques, per mantenir les tasques separades del correu electrònic. També tenim consells sobre com organitzar les tasques en el gestor de tasques i com revisar-les amb una certa freqüència, i com fixar moments específics del dia per revisar el correu electrònic.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2766.jpg

En aquest episodi es parla de la importància de registrar el temps que dediquem a les tasques. Argumentem que el temps és un recurs valuós i limitat, i que registrar-lo pot ajudar-nos a ser més conscients de com l'utilitzem i a identificar les activitats que ens roben més temps i energia. També expliquem que hi ha moltes eines de seguiment de temps que es poden integrar fàcilment a la nostra rutina diària de treball.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2767.jpg

En aquest darrer episodi fem un resum dels principals temes i eines que hem vist al llarg de la col·lecció, i us donem consells finals perquè pugueu seguir millorant la vostra gestió del temps.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2483.jpg

La Programació Neurolingüística, coneguda com PNL, és un conjunt d’eines, exercicis i recursos destinats a entendre les nostres arrels, què és el nostre món intern. Les nostres experiències de vida creen inconscientment les ulleres amb les que veiem les persones, el món i a nosaltres mateixos.
La PNL estudia com les persones filtrem la informació que percebem, li donem un significat intern i, en funció d’aquest, experimentem l’emoció que incita a un comportament o un altre. Si vols saber més sobre què és la PNL, per a què serveix i com la pots aplicar, llegeix aquest recurs.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2424.jpg

És important saber com ens sentim, pensem en el nostre dia a dia i desenvolupar aquelles capacitats que ens poden ajudar a fer front a situacions d’estrès de la millor manera possible.
Tots podem potenciar i millorar la nostra intel·ligència emocional: coneixent les nostres pròpies emocions (saber gestionar-les) i reconeixent les dels altres (treballar l’empatia) i treballar la capacitat de motivar-se un mateix.
En aquest pòdcast ens centrarem en la intel·ligència emocional. Què és? D’on surt aquest concepte? Quin paper pot jugar en les nostres vides fer-ne ús? Quins factors intervenen? Quines habilitats necessitem per tenir una bona intel·ligència emocional?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2425.jpg

En aquest pòdcast es parlarà de la importància de la intel·ligència emocional en el treball, considerant que pot ser el que marca la diferència més enllà de fer bé la feina. Les persones emocionalment intel·ligents comprenen millor als altres, s’adapten millor a les situacions canviants i incertes, són més empàtiques, tenen una vida més sana... En definitiva, les persones amb una intel·ligència emocional alta compten amb molts avantatges, també en l’àmbit laboral. Com influeix la intel·ligència emocional en la nostra feina? Com podem desenvolupar-la?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2426.jpg

En aquest primer pòdcast es parlarà de quines són les millors estratègies per desenvolupar la intel·ligència emocional.
L'autoconsciència ens permet saber com estem: si patim estrès, quins pensaments tenim, quines emocions i quines creences. És un gran mecanisme que influeix en el desenvolupament personal. Practicar l'atenció plena i saber escoltar són grans eines per treballar la intel·ligència emocional. Per on comencem? Com podem desenvolupar-les? Com podem trobar la motivació?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2427.jpg

En aquest pòdcast es parla sobre l’efecte Pigmalió: de la influència que una persona pot exercir sobre una altra, basada en la imatge que aquesta té d'ella. Les seves creences podran influir en el rendiment de l'altre i en com podem motivar-nos per tirar endavant amb les nostres feines.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2428.jpg

L'autocontrol emocional és un component essencial en la intel·ligència emocional. Permet regular totes les emocions positives i negatives que s'experimentin i expressar-les de manera adequada.
En aquest abordem quines són les emocions bàsiques, com ens ajuden i com podem aprendre a gestionar-les.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2429.jpg

Els canvis són inevitables i la capacitat de modificar la conducta ens permet treure més profit i augmentar les nostres competències. Per on començar? Quines fases formen part dels procés? Com preparar-nos psicològicament per a gestionar els canvis que a nivell professional es produeixen en la nostra vida? Quines habilitats i recursos podem desenvolupar per millorar tant el nostre entorn com la gestió dels equips?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2430.jpg

En aquest pòdcast es parla de com adaptar-nos a entorns professionalment exigents. Per on començar? Quins poden ser aquests entorns? Quines habilitats o recursos podem desenvolupar?
Ser conscients de la situació, detectar aquells elements que dificulten un bon ambient i veure com gestionar aquestes situacions pot ajudar-nos.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2431.jpg

La intel·ligència emocional és l’habilitat per a reconèixer, entendre i gestionar les emocions en nosaltres i en la interacció amb els altres.
Una persona amb intel·ligència emocional serà capaç de modificar el seu estil de lideratge en funció de l’altra persona. ja que té molt a veure amb la capacitat d’influir i d’escollir com em relaciono amb els altres.
No és estrany que que la intel·ligència emocional sigui la responsable d’entre el 85% i el 90% de l’èxit dels líders en les organitzacions Així doncs, com podem aplicar la intel·ligència emocional a la feina? I a la nostra vida personal?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2432.jpg

Sovint no gestionem massa bé l’enuig i això pot tenir conseqüències no gaire desitjables. Per què si estic enfadat no seré eficaç? Estar enfadats és una emoció que provoca efectes en el nostre cos. A la llarga podem patir estrès, així que cal vigilar a no viure un enuig crònic a la feina, per la nostra salut mental i física.
Què podem fer? Com reacciona físicament el nostre cos? Una bona opció és aprendre a relaxar-nos.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2433.jpg

Dubtar de les nostres capacitats, formar part d’un nou equip, començar un nou projecte... són moltes les raons que en un moment donat ens fan tenir por... Com de limitant pot arribar a ser la por? La por a equivocar-nos pot arribar a paralitzar-nos? Com afecta les nostres capacitats professionals? I com podem superar aquestes pors?
La por a la feina pot portar-nos a la procrastinació, postergació o posposició d’accions, a retardar activitats o situacions que han d'atendre's, substituint-les per altres situacions més irrellevants o agradables.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2434.jpg

Què li passa al nostre cos si estem preocupats? Pot afectar el nostre rendiment laboral? Podem acabar patint estrès? D'on prové l'estrès? Saps què és l'eustrès? I el distrès?
Quan ens sentim sotmesos a pressió, el nostre sistema nerviós dona instruccions al cos perquè alliberi hormones de l'estrès, com adrenalina i cortisol, que produeixen canvis fisiològics amb la finalitat d'ajudar-nos a fer front a l'amenaça o el perill.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2272.jpg

Aquest recurs planteja alguns dels mites de la gestió del temps, assenyala alguns elements per a la seva millora i ajuda a identificar els principals lladres del temps.
Les pautes que s'hi ofereixen contribueixen a anar un pas més enllà i millorar la manera en que es gestiona el temps.
Trucs del teletreball

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2197.jpg

La gestió del nostre temps ha de tenir en compte el risc de la procrastinació consistent en deixar per més endavant algunes tasques. El recurs dóna eines per poder superar aquesta manera de fer.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2196.jpg

L'agenda és una bona eina per contribuir a millorar la gestió del nostre temps. En 2 minuts tindràs algunes idees de com utilitzar-la.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2286.jpg

Al llarg d'aquest recurs veurem alguns trucs per tenir més productivitat.
Aquests consells per millorar la productivitat podrien classificar-se en una o més d’aquestes tres categories:
1.Com administrar millor el temps.
2.Com administrar millor l'energia.
3.Com manejar millor l'atenció.

Col·lecció
Microcursos
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2188.jpg

Vídeo de 2 minuts on es mostra una tècnica fàcil i útil per gestionar el temps de treball i aconseguir ser més eficients.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2124.jpg

En aquest manual trobaràs tècniques interessants, conceptes inspiradors, útils propostes de pràctiques i alguns elements més que constitueixen el bloc bàsic d’eines provinents de la PNL per acompanyar-te en el teu dia a dia professional.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2716.jpg

En aquest document explorem els conceptes de creativitat i innovació. Ambdues estan profundament connectades. Si la creativitat genera noves idees i visions, la innovació les aplica per crear valor. Sense creativitat, no hi ha innovació, però sense innovació, la creativitat pot quedar al nivell de l’abstracció.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2023

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2717.jpg

Aquest document té com a objectiu ampliar la mirada del que ens passa emocionalment en situacions de canvi. Veurem les diferents fases per les que passem i la importància d'una bona gestió emocional d’elles. En definitiva, vol servir d’ajuda per a identificar i legitimar les emocions que experimentem davant d’aquestes situacions.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2023

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2478.jpg

La vulnerabilitat és un concepte que sovint té definicions i percepcions equívoques que ens porten a rebutjar-la com a quelcom no desitjable. En el recurs ens endinsem en el seu sentit total i necessari per tal d'acceptar-lo i gaudir-lo en tota la seva dimensió.

Tipus de recurs
Material d'autoaprenentatge
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

En acabar l’acció formativa, les persones participants seran capaces de:
1. Identificar la imatge pública que projecten a la xarxa professional Linkedin.
2. Actualitzar el perfil professional Linkedin visiblitzant la marca personal.
3. Descobrir el potencial de la xarxa LInkedin per fer ús de la xarxa de contactes en l’àmbit personal, i professional.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13019.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs una metodologia per analitzar problemes i trobar solucions en sis passos. Aprendràs com formular objectius clars i mesurables, i com es pot representar un problema de decisió mitjançant un arbre de decisió i com es defineix un pla d'acció.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12563.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs les bases per posar en pràctica d'una manera senzilla el Mindfulness: coneixeràs eines i tècniques interessants, conceptes inspiradors, guies en format àudio i alguns recursos més que podràs fer servir en el teu dia a dia professional.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer la base del Mindufness per observar la realitat professional des d’una perspectiva possibilitadora.
- Dotar-se d’eines basades en el Mindfulness per augmentar l’eficàcia professional.
- Aplicació del Mindfulness en les relacions laborals, interpersonals i en la pròpia relació intrapersonal.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-- Entendre quina ha estat la cadena d’emocions sorgides del post-confinament per ser-ne conscients.
- Identificar quines respostes hi hem donat: quins pensaments, expressions i accions han configurat el nostre comportament
- Reflexionar sobre l’actuació que hem tingut i extreure’n experiències per a aprenentatges futurs
- Conèixer i entrenar tècniques que ens permetin fixar moments de recolliment, creativitat i pensament que reforçaran la nostra actitud positiva.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Entendre quina ha estat la cadena d’emocions sorgides del post-confinament per ser-ne conscients.
- Identificar quines respostes hi hem donat: quins pensaments, expressions i accions han configurat el nostre comportament
- Reflexionar sobre l’actuació que hem tingut i extreure’n experiències per a aprenentatges futurs
- Conèixer i entrenar tècniques que ens permetin fixar moments de recolliment, creativitat i pensament que reforçaran la nostra actitud positiva.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12566.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a fer autoobservació, a predre consciència vers aquells aspectes relacionats amb l’entorn laboral que volem redefinir o reenfocar. És una proposta per sentir-nos cocreadors dels diferents ecosistemes relacional de les nostres vides.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
3,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Connectar amb el sentit de la motivació.
2. Potenciar el nostre lideratge
3. Identificar els recursos i marges de millora
4. Elaborar un Pla d'acció individual

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Connectar amb el sentit de la motivació
- Potenciar el nostre lideratge
- Identificar els recursos i marges de millora
- Elaborar un Pla d'acció

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13016.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu, a presentar la informació de manera lògica, d’acord amb les necessitats del document, a estructurar els informes per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa i a apreciar la importància de redactar textos de manera clara i entenedora.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Conèixer quina relació hi ha entre salut psicològica i estrès
-Conèixer els 6 perfils de personalitat bàsics que tots tenim i quina estructura de personalitat té el participant.
-Identificar quines necessitats psicològiques de base té cada perfil de personalitat:què necessita perquè no augmenti el seu estrès.
-Aprendre quines són les fonts de l’estrès i com es manifesta en cada perfil.
-Aprendre com calmar l’estrès de cada perfil de personalitat.
-Identificar accions per ajudar a que la teva relació ambcada perfil flueixi de la millor manera.
-Detectar quin punt exacte està creant un malestar o bloqueig en un individu o un equip i saber com reconduïr la situació.
-Identifcar on està el teu àmbit de creixement i què pots fer per aconseguir-ho.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Identificar diversos tipus de procediment
1.1.Identificar procés, procediment i instrucció
1.2.Saber copsar les similituds i diferències entre diversos procediments
1.3.Relacionar diferents procediments
2. Saber desgranar un procediment en els diferents elements que el configuren
2.1. Aprendre a identificar procediments, les seves fases i elements
2.2. Aprendre una metodologia per a diagramar procediments
3. Saber aplicar allò descrit en un manual de procediments
3.1 Aprendre què és i què configura un manual de procediments
3.2. Ser capaços de redactar instruccions i procediments
3.3. Ser capaços d’identificar alguns elements de millora en la redacció

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Identificar diversos tipus de procediment
1.1. Saber copsar les similituds i diferències entre diversos procediments
1.2. Relacionar diferents procediments
2. Saber desgranar un procediment en els diferents elements que el configuren
2.1. Aprendre a diferenciar les fases d’un procediment
2.2. Aprendre a copsar les necessitats de cadascuna d’aquestes fases
3. Saber aplicar allò descrit en un manual de procediments
3.1. Ser capaços de redactar algun dels seus processos
3.2. Ser capaços de millorar algun dels processos dels seus companys

Canal
Presencial + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF

-Conèixer quina relació hi ha entre salut psicològica i estrès
-Conèixer els 6 perfils de personalitat bàsics que tots tenim i quina estructura de personalitat té el participant.
-Identificar quines necessitats psicològiques de base té cada perfil de personalitat:què necessita perquè no augmenti el seu estrès.
-Aprendre quines són les fonts de l’estrès i com es manifesta en cada perfil.
-Aprendre com calmar l’estrès de cada perfil de personalitat.
-Identificar accions per ajudar a que la teva relació ambcada perfil flueixi de la millor manera.
-Detectar quin punt exacte està creant un malestar o bloqueig en un individu o un equip i saber com reconduïr la situació.
-Identifcar on està el teu àmbit de creixement i què pots fer per aconseguir-ho.

Canal
Presencial + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13022.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs els diferents passos bàsics en la reparació d’elements com portes, finestres i persianes, així com, la correcta utilització de materials i eines per portar a terme el manteniment dels diferents elements de fusteria. El recurs presenta 4 vídeos explicatius, de 30 mn cadascun.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13017.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a convocar i preparar adequadament una reunió, tenint en compte tots els elements importants: fixar els objectius, decidir qui convoca, qui assistirà i el lloc on es realitzarà, preveure quins materials haurien de rebre els assistents i en quin moment es repartiran, quins són els aspectes clau per ser un bon facilitador, etc.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i aplicar les tècniques de conducció més adients.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

En acabar l'acció formativa els participants seran capaços de:
1. Adonar-se del que senten.
2. Adonar-se del que senten els altres.
3. Ser consients de la interacció entre emoció, pensament i comportament.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Adonar-se dels propis sentiments.
- Adonar-se del que senten els altres.
- Ser conscients de la interacció entre emoció, pensament i comportament.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12671.jpg

- Millorar el nostre benestar general a través de l’autocura i l’autoconsciència.

- Trobar un equilibri físic, mental, emocional i espiritual que ens permeti afrontar els problemes diaris.

- Conèixer la importància d’un bon descans, d’una alimentació adequada i de la practica habitual d’activitat física.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12722.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs quina dimensió i impacte tenen les creences en la nostra manera de ser i actuar. Prendràs consciència del vincle entre les creences i la manera com actuem, ens expressem o pensem, i així podràs millorar la manera com et sents i actues a la vida personal i professional.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13015.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs les bases fonamentals per elaborar diferents tipus de documents administratius seguint un procés pautat per estructurar-los: organització d’idees, fixació dels tractaments, elements per escriure amb precisió, claredat i concisió i aspectes sobre l’estructura del text (les frase, els paràgrafs, els connectors i els signes de puntuació…).

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12715.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs quin és el concepte de responsabilitat des del seu significat tradicional fins a una nova reformulació que t'ajudi a prendre les regnes de la teva pròpia vida en cada moment i situació.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13023.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs què és l’estrès, per què es produeix i de quins recursos disposem per tal de mantenir-hi un diàleg fluid i fecund que no ens faci mal. Coneixeràs els mecanismes bàsics de tres tipus de recursos: mètodes cognitius, recursos conductuals i activitats físiques; tots tres mètodes combinats t'ajudaran a que el diàleg amb l’estrès sigui fructífer.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Han aparegut clubs de lectura virtual arrel la situació actual: oferir eines perquè les biblioteques puguin mantenir-los i fidelitzar aquests nous públics.
• Explicar tècniques de moderació específiques per aquest entorn.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13031.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs l'estructura i les característiues bàsiques dels diferents tipus de documents administratius, així com consells pràctics per millorar-ne la redacció.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Entendre la utilitat i la importància de la planificació del treball, identificar les pròpies creences i pautes de comportament en aquesta qüestió.
2. Analitzar els punts de millora dels processos i fluxos del treball personal.
3. Aplicar mètodes i eines per organitzar i per prioritzar tasques.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Prendre consciència de la rellevància de les eines amb mirada socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.
• Facilitar recursos per a la inclusió de la gestió emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.
• Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del Coaching.
• Entrenar habilitats socioemocionals.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12269.jpg

- Conèixer el funcionament d'un ajuntament.
- Aprofundir en els aspectes més essencials del procediment administratiu.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Conèixer el model pentagonal de les competències emocionals.
2. Prendre consciència, comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer el model pentagonal de les competències emocionals.
- Prendre consciència, comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals.
- Expressar i regular de forma apropiada les emocions i sentiments

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer les principals eines de participació i divulgació del projecte i valors europeus, en particular el programa CERV (Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors). També altres instruments a disposició dels ens locals: programa BELC (contruint Europa des el món local), recursos i eines oferts per la Diputació de Barcelona.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12716.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a comprendre i gestionar la incertesa per poder adaptar-te a l'exigència dels temps actuals.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar els principals obstacles interns i externs que frenen l’esperit creatiu (amenaces, creences, rutines, etc.) i no permeten desenvolupar les habilitats cognitives amb plenitud
.
- Conèixer i entrenar la metodologia de l’Advance Creative Problem Solving (ACPS) per resoldre problemes
.
- Aprendre a avaluar-ne l’impacte i automatitzar-ne l’ús en l’equip, quan se’ns plantegen reptes en què ens cal una anàlisi ràpida i una decisió sostenible i eficient per al sistema.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar les interrupcions externes.
- Gestionar les interrupcions internes (autointerrupcions).
- Desenvolupar un pla d'acció d'introducció i de modificació d'hàbits.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12576.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a elaborar un informe post-reunió i realitzar el seguiment de les tasques i objectius acordats.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8031.jpg

- Conèixer qué és l'estrès i com afecta a les nostres vides.
- Aprendre a aplicar mesures per regular l'estrès.
- Identificar els factors que ens generan més estrès.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Aprendre a identificar les interrupcions externes.
- Aprendre a gestionar les interrupcions internes (autointerrupcions).
- Desenvolupar un pla d'acció d'introducció i modificació d'hàbits.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13033.jpg

- Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
- Amb aquest recurs aprendràs les bases de la gestió de projectes, les seves eines, tècniques i mètodes.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8030.jpg

- Identificar els problemes que té cadascú a l’hora de gestionar el seu temps.
- Adquirir estratègies per poder aprofitar millor el temps.
- Reduir l’estrès derivat a la sobrecàrrega de feina o una mala gestió del temps disponible.
- Conèixer diferents mètodes de gestió del temps.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12280.jpg

GENERAL
Millorar les competències en la definició de sistemes d’indicadors vinculats a les estratègies de gestió i de polítiques públiques.
ESPECÍFICS

- Coneixer el concepte d'indicador i les pautes per al seu disseny
.
- Conèixer el concepte de quadre de comandament integral.

- Introduir-se en la medologia i ús dels quadres de comandament
.
- Conèixer com aplicar indicadors i quadres de comanament a l'àmbit municpal.

Canal
En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer les metodologies àgils en l'administració pública.
- Analitzar aplicacions de la metodologia àgil (Agile) en el lloc de treball.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12270.jpg

Identificar les principals novetats del model d'administració electrònica que afecten al conjunt de la ciutadania i a la seva manera d'interactuar amb l'Ajuntament.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13018.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs utilitzar l'agenda, a organitzar la feina i a treure el màxim profit del dia. El recurs formatiu et mostrarà com indentificar oportunitats de millora i maximitzar l'ús del temps focalitzant l'atenció.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12271.jpg

- Definir els conceptes essencials que ens permetin entendre millor la contractació pública.

- Conèixer els elements indispensables que cal tenir en compte per contractar dins del sector públic.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13020.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs les pautes clau per a planificar la teva feina de manera que els resultats siguin visibles, mitjançant el coneixement i la identificació de l'objectiu i del sentit d'allò que estàs fent.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12719.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs sobre el concepte de resiliència i sobre com activar-la en el nostre dia a dia, per afrontar l'adversitat i transformar-la en una possibilitat per créixer, aprendre i desenvolupar-nos.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12721.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs què és l'acceptació i quins beneficis té per a la nostra vida personal i professional, i coneixeràs algunes tècniques i mètodes per afavorir l'acceptació dels fets, dels altres i de nosaltres mateixos.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12575.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs quins són els efectes i l'impacte que té el treball a distància en les persones de l’equip, quins estils de supervisió poden ser més útils en la gestió d’equips en remot, quins són els motius que justifiquen la importància del treball per objectius i la priorització de resultats en situacions de teletreball o en equips híbrids, coneixent també algunes tècniques per portar-la endavant.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13024.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a conèixer els elements principals i descriure el funcionament bàsic de les instal·lacions interiors en els edificis. Tanmateix, també coneixeràs algunes de les operacions de manteniment bàsiques que es poden dur a terme sobre cada una de les instal·lacions.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12717.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs les bases per desenvolupar el pensament creatiu. La creativitat ens ajuda a solucionar nous problemes i a fer les nostres tasques quotidianes amb més passió.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12265.jpg

1. Què és el Mindfulness o atenció plena. Utilitats del Mindfulness. Beneficis del Mindfulness.
2. Tècniques del Mindfulness i l’atenció a la respiració en particular. Identificar sensacions, pensaments i emocions. Llenguatge. Estratègies de comunicació intra/inter. Tríada de l’empatia.
3. Absència de judici. Actuar amb Consciència. Meta-cognició. Cura d’un mateix. Gestió del temps. No reactivitat.
4. Aplicació del Mindfulness en les relacions laborals, interpersonals i en la pròpia relació intrapersonal.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Fer servir els taulers de Trello i conèixer les seves funcionalitats.
- Generar, intercanviar i emmagatzemar informació treballant amb els equips de Trello.
- Utilitzar Trello per organitzar millor el treball de l'equip, simplificar el la feina i millorar la comunicació amb la resta de professionals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer les claus del teletreball o el treball híbrid efectiu.
- Definir estratègies per gestionar les distraccions internes i externes en el teletreball o el treball híbrid.
- Conèixer i aplicar metodologies de planificació i priorització del treball.
- Identificar els elements necessaris per gestionar el teu estrès i renovar la teva energia en el treball des de casa.
- Crear un pla d’acció per sistematitzar hàbits de treball des de casa.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Comprendre els conceptes habituals de priorització de la feina.
- Revisar el criteri de priorització amb què es treballa.
- Distingir els conceptes urgència i importància.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Comprendre els conceptes habituals de priorització de la feina.
- Revisar el criteri de priorització amb què es treballa.
- Distingir els conceptes urgència i importància.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12718.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs què és el pensament crític, quines són les tres capacitats essencials que exigeix posar en joc el pensament crític i els seus components associats: la nostra capacitat d’aprendre, l’autoconeixement i la comunicació eficaç.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a oferir recomanacions de literatura juvenil, de vídeojocs i d'àudiovisuals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF14002.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a millorar la gestió del temps i la productivitat en un món on la connexió constant a la tecnologia i la cultura del multitasking estan modificant aquests conceptes.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12559.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a fer la programació per realitzar el manteniment de jardins i espais verds amb èxit. Coneixeràs les tasques bàsiques de la jardineria lligades a les eines i els recursos necessaris per organitzar-les, una vessant potser més administrativa però necessària per evitar incidències, avançar-se als problemes i controlar la situació.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8040.jpg

- Conèixer alguns consells per ser més productius.
- Prendre consciència de la necessitat d’autogestionar-nos per millorar la nostra productivitat.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF6893.jpg

Conèixer les diferents fases a tenir en compte a l'hora de plantejar una reunió, des de la planificació fins a la seva avaluació.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Es treballaran propostes per a que els tècnics/ques que gestionen activitats culturals millorin la seva accessibilitat, no només per persones amb discapacitat física, sinó per altres necessitats com són la visual, l'auditiva i la cognitiva.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF10308.jpg

- Conèixer en què consisteix el teletreball.
- Conèixer el requisits i les eines per teletreballar.
- Conèixer els avantatges del teletreball.
- Oferir estratègies de coordinació durant el teletreball.
- Oferir pautes de seguretat durant el teletreball.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Observar la realitat professional des de la perspectiva de les creences (presuposicions bàsiques) de la programació neurolingüística (PNL).
- Aplicar diverses eines metodològiques per abordar el canvi professional.
- Aplicar continguts de PNL en comunicació i empatia.

Canal
Presencial + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13025.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs tècniques interessants, conceptes inspiradors, útils propostes de pràctiques i alguns elements més que constitueixen el bloc bàsic d’eines provinents de la PNL per acompanyar-te en el teu dia a dia professional.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Observar la seva realitat professional des de la perspectiva de les creences (pressuposicions bàsiques) de la PNL.
- Aplicar diverses eines metodològiques per abordar el canvi professional.
- Aplicar continguts de PNL en comunicació i empatia.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat.
- Aprendre tècniques i recursos estimuladors de la creativitat, millorar l'autoconeixement creatiu i fomentar el canvi personal.
- Descobrir metodologies i eines existents per gestionar la creativitat i la innovació en l'àmbit de les organitzacions públiques

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Ajudar a les persones a entendre el perquè del canvi.
- Reflexionar sobre la pròpia vivència del canvi.
- Generar consciència de patrons individuals en front el canvi.
- Donar eines que permetin al participant modificar algun aspecte relacionat amb la seva dificultat de conviure amb els canvis.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12720.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs què és la vulnerabilitat i com ens ajuda a ser valents, a acceptar la incertesa i els riscos per arribar a l'autenticitat.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,5 h