Efectivitat individual

40 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest material ofereix un espai pràctic de reflexió i acció amb el qual fer aquest trajecte d’autoobservació, presa de consciència i transformació vers aquells aspectes relacionats amb l’entorn laboral que volem redefinir o reenfocar. És una proposta per sentir-nos cocreadors dels diferents ecosistemes relacional de les nostres vides.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Automotivació
Recurs

En aquest manual, eminentment pràctic, trobaràs eines i tècniques interessants, conceptes inspiradors, guies en format àudio i alguns recursos més que constitueixen una manera senzilla de posar en pràctica el Mindfulness en el dia a dia professional.
Com més ens autoconeguem, com més consciència posem en tot el que fem i com millor ens autoregulem emocionalment i conductualment, més benestar laboral (i personal) aconseguirem en el dia a dia.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Mindfullness
Recurs

Trello és un gestor de projectes en línia que t'ajudarà a organitzar cites, lliuraments i recordatoris per compartir amb el teu equip. Amb aquesta classe virtual podràs descobrir els avantatges de l'eina.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2021.

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

La gestió del temps és clau per obtenir resultats eficients i eficaços en els objectius i tasques que ens plantegem. L'observació del nostre entorn, de les nostres rutines, de les nostres maneres de fer és clau per millorar. A partir d'aquí, aplicar diverses tècniques de controlens ajudarà a obtenir uns resultats més satisfactoris a nivell personal i organitzacional.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

Aquest material et mostrarà la millor manera d'utilitzar l'agenda, com organitzar la nostra feina i com treure el màxim profit del dia. Et mostrarà com indentificar oportunitats de millora i maximitzar l'ús del temps focalitzant l'atenció.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

En aquest recurs aprendreu alguns motius que justifiquen la importància de la priorització i algunes tècniques per portar-la endavant. En aquest sentit, el treball per objectius (la seva definició i característiques per tal que impulsin a l’acció) , i les principals diferències entre un pla d’acció i un projecte poden ser molt útils per aplicar en la situació de teletreball o en equips híbrids.
El recurs presenta els coneixements bàsics, materials per ampliar i breus exercicis per contribuir a consolidar els aprenentatges.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

Aquest material et facilitarà les pautes per a planificar la teva feina de manera que els resultats siguin visibles, mitjançant el coneixement i la identificació de l'objectiu i sentit d'allò que estàs fent.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostren els avantatges de l'ús de les llistes de control en la planificació, organització i gestió de les nostres jornades de treball, així com també els conceptes claus per a aplicar-les correctament.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

Si al final de la nostra jornada laboral tenim sentiments de frustració, angoixa, estrès o penediment, voldrà dir que no hem fet allò que havíem de fer o volíem fer. Aquest material t'ajudarà a aprendre a gestionar millor el temps, prioritzant les tasques a fer per assolir el màxim possible de resultats en el temps disponible.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

La planificació i l'organitació del treball són elements claus per a fer un ús eficient i eficaç del nostre temps. Existeixen diverses eines i tècniques que ens ajuden en aquestes qüestions. L'autora ens introduiex en aquest món i ens presenta més a fons dueseines que poden ser-nos d'utilitat: la matriu d'Eisenhower i l'agenda.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostren els avantatges de l'ús del mètode GUT per a la priorització de tasques.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

Aquest recurs planteja alguns dels mites de la gestió del temps, assenyala alguns elements per a la seva millora i ajuda a identificar els principals lladres del temps.
Les pautes que s'hi ofereixen contribueixen a anar un pas més enllà i millorar la manera en que es gestiona el temps.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

La gestió del nostre temps ha de tenir en compte el risc de la procrastinació consistent en deixar per més endavant algunes tasques. El recurs dóna eines per poder superar aquesta manera de fer.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

L'agenda és una bona eina per contribuir a millorar la gestió del nostre temps. En 2 minuts tindràs algunes idees de com utilitzar-la.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostra una tècnica fàcil i útil per gestionar el temps de treball i aconseguir ser més eficients.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

En aquest manual trobaràs tècniques interessants, conceptes inspiradors, útils propostes de pràctiques i alguns elements més que constitueixen el bloc bàsic d’eines provinents de la PNL per acompanyar-te en el teu dia a dia professional.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional
Acció formativa

- Aprendre a identificar les interrupcions externes. - Aprendre a gestionar les interrupcions internes (autointerrupcions).- Desenvolupar un pla d’acció d’introducció i modificació d’hàbits.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Identificar els problemes que té cadascú a l’hora de gestionar el seu temps.- Adquirir estratègies per poder aprofitar millor el temps.- Reduir l’estrès derivat a la sobrecàrrega de feina o una mala gestió del temps disponible.- Conèixer diferents mètodes de gestió del temps.

En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

Desenvolupar el propi sistema de millora del temps i de la productivitat.Aprendre a planificar, prioritzar i complir objectiusAprendre tècniques per a gestionar les tasques diàries i prendre les millors decisions

En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer les metodologies àgils en l'administració públicaAnalitzar aplicacions de la metodologia àgil (Agile) en el lloc de treball

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conéixer les operacions bàsiques de manteniment i d'hibernació de les piscines a l'aire lliure.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

­ Adquirir coneixements genèrics sobre el llenguatge no verbal i la seva aplicació en el context policial- Conèixer les causes de l'execució de microexpressions i de gestualitat.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

1. Conèixer la base del Mindfulness per observar la realitat professional des d’una perspectiva possibilitadora.2. Aplicar el Mindfulness en les relacions laborals, interpersonals i en la pròpia relació intrapersonal.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16,0 h
Acció formativa

Comprendre les bases de la gestió del temps personal de treball.Conèixer eines i tècniques per millorar l'ús del temps de treballReflexionar sobre la pròpia praxis professional: en què estic perdent el temps?Elaborar un pla de treball de millora.

En línia
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Utilitzar Trello per organitzar-se millor, simplificar el treball, millorar la comunicació amb la resta de persones i potenciar l’intercanvi de coneixement.- Conèixer com Trello pot ajudar en el treball col·laboratiu i en la millora de la comunicació de l’equip.- Fer servir un taulell de Trello i conèixer totes les funcionalitats de l'aplicatiu- Generar, intercanviar i emmagatzemar informació treballant amb els equips de Trello.- Saber com fer el pas del correu electrònic a l’intercanvi de missatges ràpids i documents, mitjançant Trello.- Conèixer altres usos de Trello per facilitar el nostre dia a dia.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Fer servir els taulers de Trello i conèixer les seves funcionalitats.Generar, intercanviar i emmagatzemar informació treballant amb els equips de Trello.Utilitzar Trello per organitzar millor el treball de l'equip, simplificar el la feina i millorar la comunicació amb la resta de professionals.

Videoformació amb aula virtual
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Identificar el criteri amb el qual es prioritza a la feina.- Revisar el criteri de priorització amb el què es treballa. - Distingir els conceptes d'urgència i importància.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços d'identificar els criteris de priorització de la feina per treballar de manera més eficient. Concretament:1. Comprendre els conceptes habituals de priorització de la feina.2. Revisar el criteri de priorització amb què es treballa.3. Distingir els conceptes urgència i importància.

Videoformació amb aula virtual
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Entendre la utilitat i la importància de la planificació del treball i identificar les pròpies creences i pautes de comportament en aquesta qüestió.- Identificar les nostres creences i les pautes de comportament respecte a la planificació i organització del treball.- Establir un sistema per fixar fites i objectius.- Aplicar tècniques per optimitzar el temps de treball.- Analitzar els punts de millora dels processos i fluxos del treball personal.- Aplicar mètodes i eines per organitzar i per prioritzar tasques.- Incorporar alguna tècnica per augmentar l’eficàcia i l’eficiència pròpia.

Presencial amb suport virtual
Durada
20,0 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a oferir recomanacions de literatura juvenil, de vídeojocs i d'àudiovisuals.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a oferir recomanacions de literatura juvenil, de vídeojocs i d'àudiovisuals.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12,0 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a oferir recomanacions de novel·la, així com itineraris de lectura als lectors.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Conèixer alguns consells per ser més productius.- Prendre consciència de la necessitat d’autogestionar-nos per millorar la nostra productivitat.

En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

Conèixer les diferents fases a tenir en compte a l'hora de plantejar una reunió, des de la planificació fins a la seva avaluació.

En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa

Conèixer en què consisteix el teletreballConèixer el requisits i les eines per teletreballarConèixer els avantatges del teletreballOferir estratègies de coordinació durant el teletreballOferir pautes de seguretat durant el teletreball

En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Observar la realitat professional des de la perspectiva de les creences (presuposicions bàsiques) de la programació neurolingüística (PNL).- Aplicar diverses eines metodològiques per abordar el canvi professional.- Aplicar continguts de PNL en comunicació i empatia.

Presencial amb suport virtual
Durada
22,0 h
Acció formativa

Observar la seva realitat professional des de la perspectiva de les creences (pressuposicions bàsiques) de la PNL.Aplicar diverses eines metodològiques per abordar el canvi professional.Aplicar continguts de PNL en comunicació i empatia

Videoformació amb aula virtual
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat. - Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora i innovació dels serveis públics.- Facilitar metodologia i eines per incrementar la capacitat d’innovació i la creativitat, en disposar d’un mètode per a la traducció de les idees creatives en innovacions que millorin els serveis i la gestió de l’Administració pública.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat.
- Millorar l'autoconeixement creatiu per fomentar el canvi personal.
- Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora i innovació dels serveis.
- Facilitar metodologies i eines telemàtiques per incrementar la capacitat d’innovació i la creativitat en l’administració pública.

Videoformació i en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

Ajudar a les persones a entendre el perquè del canvi.Reflexionar sobre la pròpia vivència del canvi.Generar consciència de patrons individuals en front el canvi.Donar eines que permetin al participant modificar algun aspecte relacionat amb la seva dificultat de conviure amb els canvis.

Videoformació
Durada
6,0 h