Projectes de mercat de treball i ocupació

58 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Quines oportunitats es deriven de la situació actual? L’aplicació de tecnologies com el big data i la intel·ligència artificial creen nous negocis que poden ser tractors en un territori? Quines seran les noves oportunitats d’ocupació?

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Entendre com les nostres creences ens poden possibilitar o limitar l’assoliment dels objectius que ens plantegem.Aprendre a treballar el canvi de creences limitats per a que ens dirigeixi cap a accions més funcionals en situacions personals i professionals complexes.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Proveir al personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació dels coneixements teòrics en el que es basa la disciplina del Coaching Integral i desenvolupar recursos per la gestió de les emocions davant de diverses situacions dins l'àmbit professional.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Col·locar el Coaching grupal com a marc de treball per tal d’aconseguir: -Comprendre millor el perquè i per a què fan el que fan, en quin moment es troben i quin és el següent pas en el seu camí de desenvolupament personal i professional. -Saber definir els objectius de desenvolupament segons les competències fortes i a desenvolupar de cada quadrant. -Millorar l’autoconeixement: valors, pensaments, emocions i sensacions, consciència del nostre rol, treball sobre les creences limitadores i reconèixer les creences possibilitadores. -Aprendre a relacionar-se tenint en compte el mapa mental propi i el de l’altre en la intervenció i l’ entrevista. Millorar la feina amb la gestió del temps: priorització, organització i planificació -Aprendre a treballar i generar pràctiques utilitzant els quadrants.

Videoformació
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Fer un seguiment de l'aplicació de les eines i tècniques del Coaching i la PNL, adquirides durant el primer nivell de formació, la seva utilitat i també de les dificultats sorgides en la pràctica.- Aprendre a avaluar els nostres punts forts i punts febles, i els dels usuaris dels SLO, seguint el model de les Línies de Competència, element integrant del Coaching Integral.- Incorporar una nova lent del Coaching Integral, els Nivells de Desenvolupament, per tal d'entendre l'ampli ventall de valors, creences i objectius que gestionen els diferents col·lectius i persones amb els que ens relacionem.- Seguir millorant la gestió emocional i la resolució de conflictes que són part intrínseca a la feina d'atenció i acompanyament a les persones en situació d’atur o millora d'ocupació.- Coaching grupal per acompanyar, motivar i desenvolupar-nos personal i professionalment.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Identificar i creure en el potencial de les persones sense emetre judicis i sense dir què s’ha de fer, partint del present i enfocant el futur, utilitzant el passat només per aprendre. - Conèixer i aplicar noves eines i recursos per tal d’acompanyar a les persones en el seu desenvolupament personal i professional, per potenciar les fortaleses i superar les dificultats, per clarificar/definir objectius professionals, per dissenyar plans d’acció que generin responsabilitat, compromís i motivació en la recerca de feina, en la millora de competències específiques o en qualsevol altre objectiu marcat. - Saber gestionar les pròpies emocions davant de la diversitat de situacions que es produeixen en l’àmbit professional dels Tècnics dels Serveis Locals d’Ocupació. - Prendre consciència de la importància del llenguatge i de com podem provocar canvis que ajudin a assolir els objectius desitjats només pel fet de parlar (i parlar-nos) diferent.

Videoformació
Durada
30,0 h
Acció formativa

- Conèixer l’ús que fan d’Internet les nostres persones usuàries. - Conèixer les possibilitats que ofereixen les noves formes de comunicació on-line per comunicar-se amb les nostres persones usuàries.

Videoformació i en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa

Analitzar quins són els canals de col·laboració público-privada i conèixer eines, models i exemples d’accions per anar dels reptes a l’acció coordinada amb diferents agents i tenir impacte en el desenvolupament econòmic d’un territori.

Videoformació i en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa

- Reflexionar sobre el procés d’afrontament en la situació d’atur de les persones usuàries dels Serveis Locals d'Ocupació Xaloc.- Obtenir recursos que permetin millorar el recolzament psicològic a les persones en situació d’atur.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Conèixer el funcionament, les opcions de cerca i el sistema d’alertes del cercador d’ocupació pública del CIDO.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Conèixer les característiques dels diferents tipus de contractes, especialment aquells que són bonificats, per tal d'assessorar de la forma més òptima el teixit empresarial i els demandants d’ocupació de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer les característiques dels diferents tipus de contractes, especialment aquells que són bonificats.- Comprendre els seus avantatges i inconvenients.- Adquirir arguments justificatius per poder realitzar un òptim assessorament a les persones usuàries sobre les diferents opcions de contractació.- Aplicar els coneixements adquirits al llarg de les sessions en diferents casos pràctics.

Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Aprendre els mitjans d’edició fotogràfica i creació de vídeo gratuït per facilitar la feina al personal tècnic dels SLO la creació i difusió de contingut. Eines de programació de xarxes socials. Eines d’anàlisi de les activitats plantejades.

Videoformació i en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Aprendre a crear entorns personal d'aprenentatge.- Dissenyar i dinamitzar comunitats d'aprenentatge amb SLACK.

Videoformació i en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa

- Capacitar en l'anàlisi i la interpretació de la situació sociolaboral del mercat de treball- Aplicar els coneixements adquirits a la realitat territorial, especialment a nivell municipal.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Proporcionar les eines necessàries per a la conducció de grups de recerca de feina i/o orientació, per tal de fomentar la cohesió del grup, l'autoconeixement, el pensament reflexiu i estimular l'acció.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Conèixer com dissenyar un pla de reskilling.- Aprendre a dissenyar un pla de reskilling en competències digitals per a una ocupació concreta.

Videoformació i en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Facilitar eines i tècniques per a treballar l’autoconeixement i l’autolideratge en la definició del projecte professional en l’àmbit de l’orientació laboral amb les persones usuàries dels SLO

Videoformació i en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Conèixer bones pràctiques de comunicació virtual i l’ús de diferents recursos digitals per comunicar-se amb els usuaris i oferir orientació i acompanyament. - Identificar les diferents estratègies per fomentar una comunicació síncrona i asíncrona amb la persona usuària.

Videoformació i en línia
Durada
11,0 h
Acció formativa

- Aprendre a crear diversitat de contingut multimèdia per aconseguir una comunicació més interactiva i adaptada a les diferents necessitats de les persones usuàries.

Videoformació i en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Posar a l’abast noves eines gratuïtes per automatitzar i estalviar feina.

Videoformació i en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Aprendre a crear activitats i documents col·laboratius, així com assolir bones pràctiques i dinàmiques del treball col·laboratiu al núvol.

Videoformació i en línia
Durada
11,0 h
Acció formativa

- Proveir als tècnics, de la Xarxa de Serveis Loals d'Ocupació, del coneixement i aplicació d'eines i recursos de coaching que ajudin a millorar l'atenció en l'orientació als demandants d'ocupació i la seva ocupabilitat.- Generar una actitud favorable a identificar i creure en el potencial de les persones sense emetre judicis i sense dir què s’ha de fer, partint del present i enfocant el futur, utilitzant el passat només per aprendre.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Explicar una metodologia als participants perquè puguin identificar i fer les cadenes de valor dels negocis que tenen en el seu territori.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre com afrontar un procés de digitalització per, després, focalitzar-nos en el cas concret de la digitalització d’un servei d’atenció a les persones en l'àmbit de l'ocupació i com fer aquesta transformació digital. Quines eines utilitzar per automatitzar els processos i quins nous rols hem de crear per donar el servei. Analitzar els resultats per millorar.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Conèixer diverses estratègies per una comunicació efectiva digital, i poder oferir un feedback adient a les persones participants.- Obtenir eines per gestionar tota la informació i contingut.- Conèixer diferents eines per crear diverses tipologies de material audiovisual i gestionar el contingut creat.- Oferir diverses estratègies i eines digitals per treballar eficientment el treball en equip i col·laboratiu.

Videoformació i en línia
Durada
17,0 h
Acció formativa

- Proporcionar els coneixements bàsics i una visió general de la indústria 4.0 per entendre el seu abast i les principals tecnologies de referència.- Conèixer les estratègies i implantació de solucions 4.0 en el teixit productiu. - Identificar i analitzar els perfils professionals vinculats a la transformació cap a la indústria avançada o intel·ligent (indústria 4.0). - Reflexionar sobre el paper dels ens locals davant de les oportunitats i els reptes de la indústria 4.0.

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

- Proporcionar els coneixements bàsics i una visió general de la indústria 4.0 per entendre el seu abast i les principals tecnologies de referència.- Conèixer les estratègies i implantació de solucions 4.0 en el teixit productiu.- Identificar i analitzar els perfils professionals vinculats a la transformació cap a la indústria avançada o intel·ligent (indústria 4.0).- Reflexionar sobre el paper dels ens locals davant de les oportunitats i els reptes de la indústria 4.0.

Videoformació amb aula virtual
Durada
30,0 h
Acció formativa

- Reduir la bretxa d’accés, d’ús i de qualitat d’ús de les TIC del col·lectiu de persones amb un TSM.- Reduir l’exclusió al mercat de treball del col·lectiu per manca dels coneixements necessaris de les TIC.

Videoformació amb aula virtual
Durada
15,0 h
Acció formativa

Comprendre com funcionen les emocions i quin paper juguen en la nostra manera de funcionar i relacionar-nos. Aprendre tècniques de gestió emocional i millorar la relació entre els nostres pensaments, emocions i sensacions.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Identificar i prendre consciència de l'èstrès.- Introduir els diversos aspectes del mindfulness.- Practicar i aplicar diferents tècniques de Mindfulness orientades a gestionar les emocions.- Aprendre a construir rutines saludables aplicables al lloc de treball.

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

• Identificar i prendre consciència de l'estrès.• Introduir els diversos aspectes del mindfulness.• Practicar i aplicar diferents tècniques de mindfulness orientades a gestionar les emocions. • Aprendre a construir rutines saludables aplicables al lloc de treball.

Videoformació amb aula virtual
Durada
14,0 h
Acció formativa

Objectiu general:- Que els tècnics municipals participants adquireixin les habilitats i coneixements necessaris (pràctics) per poder desenvolupar de forma més eficient i innovadora la tasca de dinamització socio-econòmica en el seu territori.Objectius específics: Facilitar instruments i metodologia als participants perquè puguin:- Identificar les cadenes de valor dels negocis que tenen en el seu territori.- Fer exercicis pràctics d'identificació aplicada al seu territori.- Entendre els reptes d'aquestes cadenes i veure exemples de com treballar-hi.- Debatre casos pràctics d'entorns complexos per dotar als participants del curs d'una visió àmplia i pragmàtica per prendre decisions estratègiques pel seu territori.

Semipresencial
Durada
40,0 h
Acció formativa

-Capacitar en l'anàlisi de la situació i evolució del mercat laboral en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19- Aplicar els coneixements adquirits a la realitat territorial, especialment a nivell municipal.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Incrementar ampliar els coneixements d'eines i recursos de coaching del personal tècnic dels Serveis Locals d'Ocupació, per millorar l'atenció en l'orientació als demandants d'ocupació i la seva ocupabilitat.- Adquirir eines per gestionar les pròpies emocions davant de la diversitat de situacions que es produeixen en l'àmbit professional del personal tècnic dels Serveis Locals d'Ocupació.- Prendre consciència de la importància del llenguatge i de com podem provocar canvis que ajudin a assolir els objectius desitjats només pel fet de parlar diferent.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Conèixer les principals fonts d'informació, indicadors i variables en l'àmbit del mercat de treball.- Capacitar en l'anàlisi i interpretació de la situació sociolaboral del mercat de treball.- Aplicar els coneixements adquirits en la realitat territorial, especialment a nivell municipal.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Conèixer els models que fonamenten l’orientació laboral: El model de competències i El model d’ocupabilitat.- Conèixer l’estratègia per construir competència. Adquirir i entrenar tècniques per identificar competències. - Dominar els aspectes tècnics per elaborar un CV i una Bio per competències. - Adquirir tècniques per orientar en la defensa de la pròpia candidatura- Adquirir i entrenar tècniques per desenvolupar competències- Tenir clars els productes derivats: mapa de competències, pla de millora. Construir itineraris d’acord a les necessitats de cada persona- Conèixer una tècnica de presentació de la candidatura i el sistema d’aplicació en processos d’orientació

Videoformació i en línia
Durada
32,0 h
Acció formativa

- Conèixer els models que fonamenten l'orientació laboral: el Model de Competències i el Model d'Ocupabilitat.- Conèixer l'aplicació del model de competències a l'empresa, gestió per competències.- Conèixer l'estratègia per construir competència i adquirir les tècniques per identificar competències. - Conèixer el procediment per definir perfils ocupacionals en clau de competències.- Aprendre a elaborar ofertes laborals per competències.- Analitzar els diferents moments pels que transcórrer el projecte professional.- Adquirir tècniques d'entrevista individual i d'acció grupal per assessorar les persones en el procés de definició i execució del projecte professional.- Adquirir les coordenades pràctiques per definir el pla de desenvolupament competencial i conèixer algunes estratègies.

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

- Aprofundir en el coneixement del model de competències i d'ocupabilitat (Claus Tutorials) en l'acompanyament a la inserció de les persones que s'atenen garantint que aquestes desenvolupen el propi projecte professional.- Practicar les tècniques de desenvolupament competencial.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Reflexionar i prendre consciència: posar-li nom a les emocions i a la comunicació a través del cos. - Estimular la connexió individual al voltant de la promoció i la conservació de la salut.- Proporcionar recursos i estratègies de creixement personal i professional.

Videoformació amb aula virtual
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Adquirir coordenades per orientar en l’elaboració del CV i la BIO fent-hi constar les competències.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Proporcionar eines i estratègies que facilitin les activitats de prospecció d'empreses i la col·laboració d'aquestes amb els Serveis Locals d'Ocupació.- Dotar a l'alumne de les competències per avaluar l'ajustament del servei al mercat empresarial i retroalimentar-lo per a millorar l'adequació i fer un seguiment eficient per aconseguir la fidelització.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer l'abast i el contingut de la vigent normativa de protecció de dades personals i la seva repercussió a l'àmbit dels dispositius locals d'intermediació laboral que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX).

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Donar a conèixer l'abast i el contingut de la vigent normativa de protecció de dades personals i la seva repercussió a l'àmbit dels dispositius locals d'intermediació laboral que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX).

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Explicar com obtenir i les principals utilitats que té el certificat digital de la Generalitat de Catalunya idCAT i l’idCAT mòbil, perquè el personal tècnic dels serveis locals d'ocupació, puguin informar a les persones usuàries de com obtenir-lo, com instal·lar-lo i com utilitzar-lo i les funcionalitats relacionades amb ocupació.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Adquirir coordenades per conduir una entrevista d’anàlisi funcional per a la identificació de competències.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Analitzar el repte que suposa per a les persones desenvolupar noves competències digitals i quin ha de ser el nou paper dels orientadors. Quines accions permeten adquirir les habilitats, els coneixements i les competències necessàries en el present i futur del treball?

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Analitzar sobre el que hi ha darrera de l'evolució de la tecnologia.Oferir eines de reflexió per fonamentar les idees i preparar-nos millor pel que ha de venir.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Contextualitzar els canvis que ha sofert el mercat de treball fins l'arribada de la indústria i la societat 4.0 i analitzar el seu impacte.- Identificar quines són les competències clau que les empreses valoren de manera més significativa.- Donar a conèixer les noves vies i requeriments per accedir a un lloc de treball.- Conèixer i entrenar tècniques innovadores de selecció de personal.- Donar a conèixer el sistema de selecció per competències i les seves diferents tècniques d'avaluació.- Aportar eines per acompanyar els/les demandant d'ocupació en la defensa de les pròpies candidatures en els diferents processos de selecció.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Analitzar els canvis més significatius que s’han produït en el mercat de treball en els últims anys i identificar el seu impacte.- Dotar d’eines als/les professionals per orientar les persones que estan en recerca de feina en un context incert i canviant.- Identificar quines són les competències clau que les empreses valoren de manera més significativa.- Donar a conèixer les noves vies i requeriments per accedir a un lloc de feina.- Conèixer i entrenar tècniques innovadores de selecció de personal.- Donar a conèixer el sistema de selecció per competències i les seves diferents tècniques d’avaluació.- Aportar eines per acompanyar les persones en la defensa de les pròpies candidatures en els diferents processos de selecció.

Videoformació i en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer quines són les noves competències digitals per el present i futur del treball.- Repassar les diferents tècniques per identificar competències.- Dissenyar exercicis d'identificació de competències digitals.

Videoformació i en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Proporcionar coneixements i elements de reflexió i debat al voltant de la definició i la gestió de les polítiques locals d'ocupació en el context soecioeconòmic, marc normatiu i financer actuals.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Proporcionar estratègies que facilitin les activitats de prospecció d'empreses enfocades des de la perspectiva de cadenes de valor de negoci amb l'objectiu d'identificar reptes de futur de les empreses que permetin incrementar la col·laboració entre els Serveis Locals d'Ocupació i les empreses.

Videoformació i en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa

Capacitar les persones assistents en la utilització d’eines cloud computing per comunicar-se amb els demandants d’ocupació i les empreses de forma atractiva, eficaç i estalviant temps i recursos.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Capacitar les persones assistents en la utilització de les xarxes socials com a nous canals de comunicació per al desenvolupament professional i en una cerca més eficaç d'oportunitats ocupacionals (com a suport en la recerca de feina).

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Canvis provocats en els diferents nivells de la cadena de valor a curt i mig termini Nous reptes? Caiguda del consum? Baixada de preus? Noves formes de treballar? Nous perfils necessaris?

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

-Identificar visions estigmatitzants envers els trastorns de salut mental presents en els entorns laborals i socials. -Promoure una actitud crítica reflexa cap els mecanismes que mantenen l’estigma i desenvolupar habilitats personals i comunicatives antiestigma.-Proporcionar les eines necessàries per a rebatre els estereotips, les actituds i els comportaments estigmatitzadors per afavorir la reducció de les barreres d’accés i potenciar la inserció laboral de les persones usuàries de les OTL.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Validar l’adquisició de coneixements i el treball realitzat en la identificació i desenvolupament de cadenes de valor de negocis.Apuntar properes passes per seguir treballant des de l’enfocament de cadenes de valor de negocis i incidència de la covid19.

En línia
Durada
12,0 h