Taller d'escolta activa

Acció formativa
Taller d'escolta activa
Àmbit promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 10,0 h | Presencial 10,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Què és la comunicació: Factors que intervenen en la comunicació.Factors que faciliten la comunicació.Factors que dificulten la comunicació.
- Escolta activa: Definició d’escolta activa segons Karl Rogers.
- Tècniques d’escolta activa: Parafrasejar. Reformulació. L’Art de preguntar. Els silencis. Empatia, autoempatia i escolta activa. Empatia i l’autoempatia basat en la Comunicació No Violenta de Marshall Rosenberg.

- Prendre consciència dels elements que intervenen en la comunicació.
- Conèixer i practicar tècniques d’escolta activa.
- Aprendre eines d’empatia i autoempatia basades en l’escolta activa.

El docent introduirà breument cadascun dels conceptes i tècniques del programa per a continuació dinamitzar al grup per tal que els participants practiquin l'escolta activa per millorar l'experiència comunicativa.
Producte de treball
S'avaluarà la participació dels assistents en les dinàmiques de grup per als diferents continguts .
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Comprensió interpersonal
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Comprensió interpersonal
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Comprensió interpersonal
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Comprensió interpersonal
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Vigilant Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Animador sociocultural Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Comprensió interpersonal