Orientació de servei a la ciutadania

68 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs formatiu trobaràs el continguts per conèixer els principis bàsics i el procés de contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.
Autoria: Pere Serrano Martín (Secretari d'administració local i formador del sector públic) i Marc Brugat Carreras (jurista, docent universitari i formador del sector públic).
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Contractació
Recurs

El manual parteix del concepte d'empatia per analitzar posteriorment tot allò que afecta la comunicació empatica. L'empatia és una eina clau per desenvolupar les connexions basades en la confiança i la credibilitat.
La comunicació “intra” i interpersonal ha de fonamentar-se en aquest concepte. Cal construir recursos que generin una capacitat dialògica centrada en les necessitats pròpies però també en les dels nostres interlocutors, arribant a assolir l'entesa. el diàleg assertiu i la gestió emocional adequada, ajudaran a l'aprenentatge de la nostra comunicació empàtica, configurant-la de manera sòlida i en permanent creixement.
Autoria: Sònia Flotats Abejón
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió emocional
Resource new until
Nou
Recurs

La comunicació és un element clau en el procés de socialització de les persones, alhora que un procés complicat i ple de dificultats de diversa índole. És habitual, doncs, que sorgeixin conflictes i malentesos en les nostres relacions.
Amb les eines que ens ofereix la Comunicació No Violenta es preten aprendre a comunicar-nos de manera efectiva i afectiva i tractar de resoldre tot tipus de conflicte sense violència ni coacció.
Autoria: Carme Pujol Serrano
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Gestió emocional
Recurs

La Comunicació No Violenta (CNV) és una tècnica que busca generar espais de qualitat perquè dues persones expressin les seves necessitats de forma honesta i constructiva. Ens ho explica la Carme Pujol en aquest vídeo.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió emocional
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual bàsic és una ajuda a la formació que aporta els coneixements necessaris per millorar les competències emocionals amb l’objectiu de facilitar una atenció de qualitat als usuaris i a les usuàries.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió emocional en l'atenció a la ciutadania
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual té com a finalitat dotar i entrenar els participants en l’ús de les habilitats i els protocols adequats per aconseguir una comunicació efectiva amb la persona objecte de la prestació de serveis davant de cada situació o problema

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis
Recurs

Aquest material et mostrarà amb detall el feedback com a eina de comunicació, el to i la intencionalitat de la veu, l’assertivitat, les necessitats bàsiques dels/de les ciutadans/anes dins l’acollida personalitzada, etc.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Introducció a l'atenció a la ciutadania
Recurs

Un dels grans reptes de tota organització és l’excel·lència en el tracte amb els seus clients i, en el cas de l’Administració Local, amb els ciutadans i ciutadanes. Cada cop s’estan dirigint més esforços en aquest sentit, prioritzant tots aquells serveis que mantenen un contacte directe amb la ciutadania.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Introducció a l'atenció a la ciutadania
Recurs

El material et permetrà, com a tècnic d'ofici, reclicar-t´he i tenir una formació continuada, tant en temes tècnics com en habilitats personals per la correcta atenció al ciutadà.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Introducció a l'atenció a la ciutadania
Recurs

El material et permetrà, com a personal tècnic i administratiu, reclicar-t´he i tenir una formació continuada, tant en temes tècnics com en habilitats personals per la correcta atenció al ciutadà.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Introducció a l'atenció a la ciutadania
Recurs

En aquest material d'ampliació veuràs la rellevància de la imatge corporativa,s el feedback com a eina de comunicació, la velocitat, el to i la intencionalitat de la veu, l’assertivitat, les necessitats bàsiques dels/de les ciutadans/anes dins l’acollida personalitzada, entre d'altres aspecte destacables.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Introducció a l'atenció a la ciutadania
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. La imatge corporativa és el resultat dels estímuls projectats des de l'Administració municipal mitjançant els serveis adreçats a la ciutadania. Aquest manual vol donar els coneixements necessaris sobre la imatge corporativa, ja que aquesta té una relació directa amb la qualitat en l'atenció i del servei. Un servei de qualitat és sinònim d'imatge positiva

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
La imatge corporativa en l’atenció a la ciutadania
Recurs

En aquests recurs es fa una aproximació al procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Procediment administratiu
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Contingut adreçat als empleats públics de la Diputació de Barcelona.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Adreçat als empleats públics dels ens locals.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

L'atenció a la ciutadania requereix del personal d'atenció un alt nivell d'habilitats socials (comunicació verbal i no verbal, empatia, escolta activa, etc). Tots i totes podem millorar les nostres habilitats socials per desenvolupar estratègies que ens permetin fer front a situacions difícils en aquest àmbit.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tractament de situacions difícils en l'atenció a la ciutadania
Acció formativa

1.Avaluar i definir l’abast de l'actuació professional en la transmissió d’una imatge positiva del servei i Administració al que pertany: Concretar els valors en que es fonamenta la pràctica professional i com encaixa en els valors de la institució. Avaluar els suports i canals de transmissió d’imatge professional. Reflexionar, a partir de la pròpia experiència i realitzar un pla de millora individual.
2.Aprofundir en les habilitats de comunicació oral i no verbal per projectar una imatge professional tenint en compte els interessos de la ciutadania i els de l’Administració local: Concretar els moments clau en la relació comunicativa, i les necessitats de la ciutadania mitjançant una escolta activa. Escollir l’estil comunicatiu adequat per cada moment. Definir els missatges orals i no verbals per cada moment.
3.Connectar les necessitats professionals i les necessitats de la ciutadania expressant transparència i qualitat de servei: Discriminar les situacions habituals de les situacions especials. Identificar les dimensions de la qualitat. Expressar missatges compromesos amb les necessitats de la ciutadania.

Videoformació i en línia
Durada
10 h
Acció formativa

Familiaritzar-se amb els principis bàsics de la resolució de conflictes entre professionals, amb els equips i els usuaris.
Adoptar eines de comunicació negociadora orientada a la solució.
Aquirir estratègies de facilitació, recursos i estratègies de prevenció i solució positiva de conflictes.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Celebrar una trobada, en el marc dels Dies Europeus de la Solidaritat Local (EDLS, per les seves sigles en anglès). Aquesta és una campanya europea que mobilitza governs locals i regionals europeus, i les seves associacions, actius en l’àmbit de les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Tenir un primer contacte pràctic amb el design thinking i el disseny de serveis aplicat al serveis i a les polítiques públiques.

Conèixer experiències de redisseny de serveis públics amb la participació de personal municipal i de ciutadania.

Entendre com el punt de vista i les eines de disseny de serveis contribueixen a fer els processos participatius més efectius i més inclusius.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Distingir els diferents tipus de discapacitats
Adequar el tracte a les persones amb diferents diversitats funcionals
Diferenciar entre inclusió i integració
Diferenciar entre exclusió i segregació
Conèixer els avantatges de la inclusió de persones amb diversitat funcional a les empreses

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

Introduir als participants en els aspectes bàsics de l’EpD com a eina de transformació orientada construir ciutadania global i promoure el seu interès en desplegar aquest àmbit de treball al municipi:

- Conèixer el concepte, l’evolució i els continguts bàsics de l’EpD i la ciutadania global com a eina de canvi i transformació.
- Identificar el valor afegir de l’àmbit local com espai per promoure l’EpD i els diferents polítiques locals vinculades.
- Conèixer els diferents actors, instruments i metodologies per treballar l’EpD al municipi.

Aquests objectius generals, així com els continguts que es detallen s’acabaran d’ajustar al context específic de cada municipi en el qual es realitzi el curs i en funció del seu bagatge previ i de les àrees de l’ajuntament a les que s’adreci la formació.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Conèixer estratègies de comunicació social de les i els treballadors públics que estan a peu de carrer per millorar la imatge municipal

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

- Alfabetització LGTBI: conèixer el fet social i el marc normatiu actual

- Conèixer els avantatges, dificultats i estratègies d’intervenció vers la ciutadania, jovent LGTBI, àmbit comunitari, etc.

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

1. Conscienciar de l’existència de la islamofòbia i donar eines per tal de detectar-la i tenir una mirada crítica sobre el context.
2. Desmuntar el discurs de la islamofòbia en tant que generador de rumors, prejudicis i estereotips.
3. Procurar informació per tal de detectar plantejaments islamòfobs involuntaris en la tasca quotidiana.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Conscienciar de l'existència de la islamofòbia i donar eines per tal de detectar-la i tenir una mirada crítica sobre el context.

- Desmuntar el discurs de la islamofòbia en tant que generador de rumors, prejudicis i estereotips.

- Procurar informació per tal de detectar plantejaments islamòfobs involuntaris en la tasca quotidiana.

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

Alfabetització LGTBI: conèixer el fet social i el marc normatiu actual.
Plantejament d'avantatges, dificultats i estratègies d'intervenció vers la ciutadania, jovent LGTBI, àmbit comunitari, etc.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Jornada anual que reuneix els professionals de l'educació per al desenvolupament dels governs locals de la demarcació per tractar una temàtica d’interès compartit.
L'objectiu és facilitar als referents municipals coneixements especialitzats i aplicables al seu àmbit de treball.
Anualment s'escull un tema per tal d'aprofundir en el coneixement mitjançant ponències especialitzades, presentació de casos i debat en grups.

Presencial
Durada
6 h
Acció formativa

- Identificar els factors estressants propis de la tasca d’atenció a les persones per tal d’incorporar tècniques, estratègies i recursos per mantenir-se en una actitud de serenitat, especialment davant de possibles agressions de la ciutadania.
- Desenvolupar la intel·ligència emocional per aprofundir en l’autoconeixement emocional i poder relacionar-nos amb assertivitat.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer el que necessites saber per comunicar-te de manera més eficient.
- Adquirir nous components verbals i paralingüístics.
- Millorar l’escolta activa.
- Conèixer els diferents tipus de reaccions que podem trobar.
- Aprendre a evitar els factors que ens impedeixen ser assertius.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

- Utilitzar estratègies que permetin la comunicació efectiva amb els ciutadans que reben serveis.
- Identificar els elements que afavoreixen la comunicació interpersonal oral.
- Autodiagnosticar les habilitats comunicatives.
- Desenvolupar el control de les emocions i articular la comunicació adequada davant de situacions conflictives o de queixes dels ciutadans.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Utilitzar estratègies que permetin la comunicació efectiva amb els ciutadans que reben serveis.
- Identificar els elements que afavoreixen la comunicació interpersonal oral.
- Autodiagnosticar les habilitats comunicatives.
- Desenvolupar el control de les emocions i articular la comunicació adequada davant de situacions conflictives o de queixes dels ciutadans.

Videoformació i en línia
Durada
12 h
Acció formativa

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals.

Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

- Saber com conduir les emocions pel camí més adequat per tal d’equilibrar-les.
- Conèixer els diferents tipus d’emocions.
- Saber com afrontar una situació en les seves diverses formes.
- Exercitar l’empatia.
- Preparar-se per ser capaços d’entendre el que l’interlocutor transmet.
- Practicar l’atenció personalitzada.

En línia
Durada
1 h
Acció formativa

1. Tenir un marc de referència general sobre l’organització municipal, amb un enfocament eminentment pràctic, desenvolupar el procés de constitució d’un ajuntament i definir els principals òrgans de govern.
2. Conèixer el funcionament d'un ajuntament i els aspectes essencials del procediment administratiu
3. Identificar les principals novetats del model d’administració electrònica que afecten al conjunt de la ciutadania i a la seva manera d’interactuar amb l’Ajuntament, a nivell teòric i legal, però també des del punt de vista funcional.
4. Definir els conceptes essencials que ens ajudaran a entendre millor la contractació pública i conèixer els elements indispensables que cal tenir en compte per contractar dins del sector públic.

Videoformació i en línia
Durada
20 h
Acció formativa

- Donar un marc de referència general, amb un caire eminentment pràctic, del funcionament de les corporacions locals. administració local.
- Conèixer i adquirir els coneixements bàsics de l’organització i règim jurídic d’una corporació local.
- Conèixer els aspectes essencials del procediment administratiu i de l’administració electrònica.
- Adquirir nocions bàsiques de la diferent tipologia de treballadors públics i els instruments de planificació de recursos humans.
- Conèixer els àmbits d’activitat administrativa de les corporacions locals, el seu patrimoni i els principals serveis públics.

Presencial
Durada
25 h
Acció formativa

- Comprendre la funció i els valors de l’Administració Pública. Analitzar els deures dels funcionaris públics. Reconèixer els drets de la ciutadania.
- Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat: Identificar els factors actitudinals que intervenen en la projecció de la imatge corporativa. Discutir el concepte de qualitat de servei i els elements que la integren.
- Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal. Practicar les tècniques d’acollida personalitzada: Autoregular el control de l’impuls davant les situacions conflictives. Analitzar les situacions conflictives i identificar-les com a una oportunitat de millora.
- Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania. Emprar la compressió interpersonal en persones amb necessitats específiques. Identificar les habilitats i els factors actitudinals per una comunicació efectiva .

Presencial
Durada
9 h
Acció formativa

- Comprendre la funció i els valors de l’Administració púbica.
- Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat.
- Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.
- Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.

Presencial amb suport virtual
Durada
10 h
Acció formativa

Comprendre la funció i els valors de l'Administració púbica.
Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat.
Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.
Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.

Videoformació amb aula virtual
Durada
6 h
Acció formativa

Comprendre la funció i els valors de l'Administració Pública. Analitzar els deures dels
funcionaris públics. Reconèixer els drets de la ciutadania.
Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat: Identificar els
factors actitudinals que intervenen en la projecció de la imatge corporativa. Discutir el
concepte de qualitat de servei i els elements que la integren.
Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal. Analitzar les situacions conflictives i identificar-les com a una
oportunitat de millora.
Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.
Emprar la compressió interpersonal en persones amb necessitats específiques.
Identificar les habilitats i els factors actitudinals per una comunicació efectiva .

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

Reconèixer quins són els principals obstacles que interfereixen en una bona comunicació amb un mateix i cap als altres.
Millorar la seva comunicació potenciant l’assertivitat i l’empatia i atenent als sentiments i necessitats
de cadascú.
Utilitzar el procés de la Comunicació NoViolenta en la seva vida quotidiana

Videoformació amb aula virtual
Durada
14 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia.
Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBI
Aportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia.

Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBI.

Aportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

Conèixer el concepte, l’evolució i els continguts bàsics de l’educació per la desenvolupament (EpD) com a eina de canvi i transformació.

Analitzar les tensions i els reptes de l’EpD en el context actual i com afecten l’àmbit local.

Identificar el valor afegit, els actors i els instruments de promoció de l’EpD al municipi.

Desenvolupar metodologies de treball en EpD adaptades a l’àmbit local.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Aprofundir en el coneixement i la sensibilització envers la responsabilitat social (RS) per tal que els participants incorporin el concepte, els valors, la metodologia i l'estil de l’RS en les seves funcions.

En línia
Durada
10 h
Acció formativa

- Avaluar i aplicar amb coherència els suports i canals d’imatge corporativa.
- Millorar les habilitats de comunicació oral i no verbal en adreçar-se a la ciutadania. Projectar una imatge institucional facilitadora, resolutiva i positiva.
- Identificar els elements i les necessitats de comunicació satisfactoris per a la ciutadania. Ser capaç d’expressar transparència i excel·lència en la qualitat de servei.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

-Conèixer estratègies de comunicació social dels treballadors públics que estan a peu de carrer per a millorar la imatge institucional.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Oferir una primera aproximació al principi de coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD). Amb aquesta formació, els assistents podran comprendre les vinculacions i impacte de les polítiques locals en el desenvolupament sostenible global, promoure la implantació de l’enfocament de CPD en l’àmbit de les seves funcions i garantir una execució de polítiques públiques coherent amb els objectius de la política de cooperació per al desenvolupament local.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Comprendre la finalitat del procés contenciós administratiu
Establir l'origen i desenvolupament de les Lleis de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Reconèixer els subjectes l'activitat pot ser objecte de procés contenciós administratiu.
Diferenciar els assumptes sotmesos al procés contenciós administratiu.
Analitzar les diferents notes característiques de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Distingir les diferents matèries susceptibles de recurs contenciós administratiu.
Establir la relació entre els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa i els seus àmbits territorials de competència.
Diferenciar capacitat processal de legitimació. Enumerar supòsits de legitimació.
Classificar les diferents formes de representació i defensa.
Diferenciar els diferents actes administratius que poden ser objecte de recurs contenciós administratiu.
Assenyalar les diferents opcions d'impugnació de les disposicions de caràcter general.
Definir la inactivitat material de l'Administració.

En línia
Durada
20 h
Acció formativa

Detectar el sexisme en el llenguatge.
Conèixer alternatives, eines i estratègies per elaborar textos i documents administratius inclusius.
Aprendre a fer un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge en els documents institucionals i administratius.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Conèixer les característiques del manipulador d'aliments
Identificar els diferents tipus d'infecció alimentària
Prevenir els diferents tipus d'infecció alimentària
Identificar els diferents tipus d'intoxicació alimentària
Prevenir els diferents tipus d'intoxicació alimentària
Detectar els indicadors de què un aliment està deteriorat
Identificar els contaminants biòtics i abiòtics
Conèixer els diferents mètodes de conservació d'aliments
Conèixer les pautes d'higiene i de pràctica segura de manipulació d'aliments

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

- Adquirir pautes per aconseguir una negociació eficaç.
- Conèixer les diferents fases de la negociació.
- Aprendre a aplicar l’estratègia pertinent per garantir beneficiar ambdues parts en una situació de negociació específica.

En línia
Durada
1 h
Acció formativa

Conèixer antecedents i estructura de la llei 40/2015
Definir els diferents òrgans implicats
Desenvolupar el concepte de competència administrativa.
Descriure l'estructura i organització de la adm. De l'estat. Característiques i ens.
Definir les tècniques previstes per a complir el principi de cooperació.
Descriure i delimitar els principis que regeixen l'actuació i les relacions entre les administracions públiques i entitats o organismes vinculats o dependents.
Destacar les relacions electròniques entre les administracions públiques.
Conèixer el deure de col·laboració entre administracions públiques
Definir els òrgans administratius i els requisits per a la seva creació.
Definir els òrgans col·legiats i el seu règim jurídic.
Desenvolupar el concepte de competència administrativa.

En línia
Durada
20 h
Acció formativa

Conèixer l'estructura de la Llei 39/2015
Conèixer el calendari d'entrada en vigor de la Llei i les normes que deroga
Descriure les matèries que són objecte de la nova Llei.
Conèixer els conceptes d’acte administratiu i procediment administratiu
Definir el concepte d’interessat i els seus drets. La capacitat d’obrar i la representació
Definir registre electrònic i arxiu electrònic a les administracions públiques
Analitzar l’obligació de resoldre
Exposar els supòsits i condicions per la publicitat de les normes i els seus efectes
Ressaltar la novetat de la regulació de la participació dels ciutadans en l’elaboració de lleis i reglaments.

En línia
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer els conceptes que tracta el Reial Decret en relació a la Propietat intelel•lectual.
- Identificar els diferents usos d’una obra.
- Diferenciar entre tipus de llicències.
- Reconèixer els drets de l’autor segons el tipus d’obra.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

• Ser conscient del context tecnològic que estem vivim i del seu impacte en la privacitat i en la necessitat de tenir un marc legal que reguli l’ús i el tractament de les dades personals.
• Conèixer les normes de seguretat bàsiques en matèria de protecció de dades i la importància de complir-les.
• Ser conscient que la protecció de dades és una responsabilitat compartida de tots els empleats públics i que cal tenir un paper actiu.
• Dominar els conceptes bàsics sobre protecció de dades i clarificar les confusions més habituals.
• Comprendre les obligacions que tenen els ens locals com a responsables del tractament de dades personals.
• Conèixer com s’ha de procedir en el lloc de treball si tractem dades personals.
• Saber quines són les funcions de la figura de Delegat de Protecció de Dades que han de tenir totes les administracions públiques.
• Conèixer els aspectes més rellevants del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que és d’obligat compliment per tots els membres de la Unió Europea.
• Saber quins són els drets més importants, el deures que les organitzacions han de complir i com els ciutadans els podem exercir.

En línia
Durada
10 h
Acció formativa

Adquirir competències bàsiques sobre les polítiques d’igualtat de gènere: introducció al marc normatiu i conceptual.
Identificar els instruments clau per a la introducció de la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques públiques.
Reflexionar entorn l’enfocament de gènere i la transversalitat dins del propi àmbit de treball.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

- Adquirir competències bàsiques sobre les polítiques d’igualtat de gènere: marc normatiu i conceptual

- Identificar els instruments claus per a la introducción de la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques publiques

- Reflexionar entorn l’enfocament de gènere i la transversalitat dins el propi àmbit de treball

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

Introduir als participants en els aspectes bàsics de l'EpD com a eina de transformació orientada construir ciutadania global i identificar oportunitats per promoure l'EpD al municipi:
Conèixer el concepte, l'evolució i els continguts bàsics de l'EpD i la ciutadania global com a eina de canvi i transformació.
Identificar el valor afegit de l'EpD local i les àrees que s'hi poden vincular.
Conèixer els diferents actors, instruments i metodologies per treballar l'EpD al municipi

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de desenvolupar les habilitats comunicatives dels participants que permeten millorar l’autoconfiança i l’autonomia per a tractar les situacions difícils en l’atenció a la ciutadania i en concret:

1.- Identificar els factors que intervenen en que una situació sigui “difícil” i aclarir en quin podem intervenir.

2.- Cercar solucions i alternatives a diferents situacions difícils aportades pels participants.

3. –Saber relativitzar les situacions percebudes com a difícils.

4.- Reforçar el coneixement envers la intel·ligència emocional.

5.- Aprofundir en l’autoconeixement de les pròpies creences, emocions i comportaments.

6.- Esbrinar de quina manera poden influir els propis pensaments, creences i emocions en la forma com afrontem les situacions difícils.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12 h
Acció formativa

- Utilitzar recursos i estratègies pròpies per gestionar les pròpies emocions davant situacions d’agressivitat i angoixa dels interlocutors.
- Utilitzar recursos i estratègies pròpies per poder gestionar situacions de distorsió emocional dels interlocutors.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Desenvolupar les habilitats comunicatives dels participants que permeten millorar l’autoconfiança i l’autonomia per a tractar les situacions difícils en l’atenció a la ciutadania.

Presencial amb suport virtual
Durada
20 h
Acció formativa

Detectar el sexisme en el llenguatge.

Conèixer alternatives, eines i estratègies per elaborar textos i documents administratius inclusius.

Aprendre a fer un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge en els documents institucionals i administratius.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat.
Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora dels serveis públics.
Facilitar metodologia i eines per incrementar la capacitat d’innovació i la creativitat en la millora dels serveis de la biblioteca pública.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Conèixer les emocions bàsiques, les naturals i les perjudicials.
- Reconèixer en un mateix i en els altres els estats emocional naturals i els pertorbadors.
- Aplicar tècniques i estratègies de gestió emocional en un mateix i en els altres.
- Adquirir un compromís de canvi respecte a allò treballat durant el curs.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer els tipus de conflictes els elements que intervenen.
- Aprendre a com afrontar els diferents tipus de conflictes.
- Saber com resoldre ràpidament els conflictes i amb resultats profitosos per les dues parts.
- Conèixer conceptes bàsics com són: coaching, mediació, conflicte, problema i resiliència.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

- Conèixer els mecanismes de la llengua i cultura àrabs.
- Oferir informació bàsica en l’idioma àrab.
- Formular i contestar preguntes senzilles relacionades amb l’activitat professional.

Presencial
Durada
40 h