Orientació de servei a la ciutadania

64 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs formatiu trobaràs el continguts per conèixer els principis bàsics i el procés de contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Recurs

Clara Puigventós, Consultora educativa i en gestió de serveis a les persones, ens planteja com acollir els infants i famílies posant el focus en allò de diferent que necessiten després de les situacions de confinament les famílies, tot vinculant-ho a preparar l'escola per atendre la individualitat i per acollir les històries de vida.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

El manual parteix del concepte d'empatia per analitzar posteriorment tot allò que afecta la comunicació empatica. L'empatia és una eina clau per desenvolupar les connexions basades en la confiança i la credibilitat.
La comunicació “intra” i interpersonal ha de fonamentar-se en aquest concepte. Cal construir recursos que generin una capacitat dialògica centrada en les necessitats pròpies però també en les dels nostres interlocutors, arribant a assolir l'entesa. el diàleg assertiu i la gestió emocional adequada, ajudaran a l'aprenentatge de la nostra comunicació empàtica, configurant-la de manera sòlida i en permanent creixement.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Conèixer d’on venen i quina és la informació que ens volen transmetre les nostres emocions és clau per respondre adequadament a l’entorn i per poder prendre millors decisions.
Aquest document de Síntesi t'acompanyarà a fer-ho.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material descarregable
Recurs

El recurs pretén ajudar-nos a entendre què és l’estrès, per què es produeix i de quins recursos disposem per tal de mantenir-hi un diàleg fluid i fecund que no ens faci mal.
Per fer-ho, es plantgen tres tipus de recursos: mètodes cognitius, recursos conductuals i activitats físiques. Es presenten els mecanismes bàsics de cada mètode i se suggereix la combinació de tots tres perquè el diàleg amb l’estrès sigui fructífer.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

La comunicació és un element clau en el procés de socialització de les persones, alhora que un procés complicat i ple de dificultats de diversa índole. És habitual, doncs, que sorgeixin conflictes i malentesos en les nostres relacions.
Amb les eines que ens ofereix la Comunicació No Violenta es preten aprendre a comunicar-nos de manera efectiva i afectiva i tractar de resoldre tot tipus de conflicte sense violència ni coacció.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Recurs

La Comunicació No Violenta (CNV) és una tècnica que busca generar espais de qualitat perquè dues persones expressin les seves necessitats de forma honesta i constructiva. Ens ho explica la Carme Pujol en aquest vídeo.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

En aquest dossier s’exposen consideracions, reflexions i diverses teories sobre el canvi personal, les seves causes, les resistències per canviar i els seus beneficis, tant en la vida personal com en l’àmbit professional.
No es tracta de canviar per canviar o de ser flexible perquè sí. La qüestió és canviar per millorar, adaptar-se a la realitat i créixer com a persona sense deixar de ser un mateix. D’aquí ve el títol «La dansa dels joncs», perquè els joncs s’adapten al vent i als canvis de la realitat, però continuen sent ells mateixos.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Els diferents models conductuals en els que ens movem cada dia poden tenir diverses causes i poden manifestar-se de formes molt diferents D’entre les diferents possibilitats, la conducta assertiva es manifesta com l’expressió adequada de les emocions en les relacions socials, sense que hi hagi ansietat o agressivitat. Per això, l’assertivitat esdevé una eina clau en totes les dimensions de les relacions humanes i, òbviament, també en les professionals.
El recurs ens dóna coneixement sobre aquest tema, i ens aporta eines per a la reflexió i per a la pràctica d'algunes tècniques que ens ajudaran en la pràctica de l'assertivitat.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual bàsic és una ajuda a la formació que aporta els coneixements necessaris per millorar les competències emocionals amb l’objectiu de facilitar una atenció de qualitat als usuaris i a les usuàries.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual té com a finalitat dotar i entrenar els participants en l’ús de les habilitats i els protocols adequats per aconseguir una comunicació efectiva amb la persona objecte de la prestació de serveis davant de cada situació o problema

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Aquest material et mostrarà amb detall el feedback com a eina de comunicació, el to i la intencionalitat de la veu, l’assertivitat, les necessitats bàsiques dels/de les ciutadans/anes dins l’acollida personalitzada, etc.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Un dels grans reptes de tota organització és l’excel·lència en el tracte amb els seus clients i, en el cas de l’Administració Local, amb els ciutadans i ciutadanes. Cada cop s’estan dirigint més esforços en aquest sentit, prioritzant tots aquells serveis que mantenen un contacte directe amb la ciutadania.

Manual
Format
Material descarregable
Recurs

El material et permetrà, com a tècnic d'ofici, reclicar-t´he i tenir una formació continuada, tant en temes tècnics com en habilitats personals per la correcta atenció al ciutadà.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

El material et permetrà, com a personal tècnic i administratiu, reclicar-t´he i tenir una formació continuada, tant en temes tècnics com en habilitats personals per la correcta atenció al ciutadà.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

En aquest material d'ampliació veuràs la rellevància de la imatge corporativa, el feedback com a eina de comunicació, la velocitat, el to i la intencionalitat de la veu, l’assertivitat, les necessitats bàsiques dels/de les ciutadans/anes dins l’acollida personalitzada, entre d'altres aspecte destacables.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. La imatge corporativa és el resultat dels estímuls projectats des de l'Administració municipal mitjançant els serveis adreçats a la ciutadania. Aquest manual vol donar els coneixements necessaris sobre la imatge corporativa, ja que aquesta té una relació directa amb la qualitat en l'atenció i del servei. Un servei de qualitat és sinònim d'imatge positiva

Manual
Format
Material en línia
Recurs

En aquests recurs es fa una aproximació al procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Recurs

En aquest recurs treballareu els elements clau sobre la producció i el tractament de continguts de la Llei de propietat intel·lectual i veureu com localitzar elements multimèdia amb diferents tipus de llicències.

Material d'autoaprenentatge
Format
Material en línia
Recurs

Negociar és el procés per arribar a un acord satisfactori entre dues parts enfrontades que volen acostar posicions i estan disposades a concedir alguna cosa.
En certa manera és com un joc, ja que aquest procés sempre és competitiu. Quan juguem volem guanyar i, encara que en les negociacions no sempre es guanya, en una d'eficaç es busca que les dues parts sentin que han guanyat.
No t'oblidis que negociem cada dia en totes les àrees d'acció de la nostra vida.
A continuació et proposem una sèrie de continguts i preguntes que et donaran pautes i consells per aconseguir una negociació eficaç.

Guia d'habilitats
Format
Material en línia
Recurs

Un conflicte pot sorgir en el moment i pel motiu més inesperat, tant en la nostra vida professional com personal.
Conèixer els tipus de conflictes, els elements que hi intervenen i com cal afrontar-los ens ajudarà a resoldre'ls ràpidament i amb resultats profitosos per a les dues parts.
Saps què és una mediació? I un caucus? I les diferències que hi ha entre un conflicte i un problema? Què és la resiliència?
Deixa’ns ser els teus entrenadors (coaches) a través d’aquest microcurs

Guia d'habilitats
Format
Material en línia
Recurs

L'atenció a la ciutadania requereix del personal d'atenció un alt nivell d'habilitats socials (comunicació verbal i no verbal, empatia, escolta activa, etc). Tots i totes podem millorar les nostres habilitats socials per desenvolupar estratègies que ens permetin fer front a situacions difícils en aquest àmbit.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

En l’actualitat tenim diferents canals per comunicar-nos amb les organitzacions: correu electrònic,
formularis de contacte, assistent digital, entre d’altres,… En ocasions, l’inconvenient per a l’usuari
en l’ús d’aquestes eines de comunicació és no poder rebre una resposta personalitzada i immediata
L'atenció telefònica, en aquestes circumstàncies, segueix essent la manera propera, resolutiva i càlida que el ciutadà desitja trobar per resoldre les seves necessitats.

Manual
Format
Material descarregable
Resource new until
Nou
Acció formativa

- Utilitzar estratègies que permetin la comunicació efectiva amb els ciutadans que reben serveis.
- Identificar els elements que afavoreixen la comunicació interpersonal oral.
- Autodiagnosticar les habilitats comunicatives.
- Desenvolupar el control de les emocions i articular la comunicació adequada davant de situacions conflictives o de queixes dels ciutadans.

Videoformació + en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre les desigualtats d’oportunitats entres els homes i les dones.
Identificar factors que poden accentuar les desigualtats entre els diferents gèneres per tal de minimitzar-los.
Conèixer els continguts dels plans d’igualtat a les empreses.

En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

Introduir als participants en els aspectes bàsics de l’ECG i promoure el seu interès en desplegar aquest àmbit de treball al municipi:

-Conèixer el concepte, l’evolució i els continguts bàsics de l’ECG com a eina de canvi i transformació.-Identificar el valor afegir de l’àmbit local com espai per promoure l’ECG i els diferents polítiques locals vinculades.
-Conèixer els diferents actors, instruments i metodologies per treballar l’ECG al municipi.

Aquests objectius generals, així com els continguts que es detallen s’acabaran d’ajustar al context específic de cada municipi en el qual es realitzi el curs i en funció del seu bagatge previ i de les àrees de l’ajuntament a les que s’adreci la formació.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Facilitar el marc jurídic i normatiu bàsic: La Llei de 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació i altres lleis de caràcter sectorial.

. Contextualitzar el marc conceptual.
. Aportar eines per reconèixer les diferents formes, actes, comportaments i polítiques discriminatòries.

. Contribuir al desenvolupament de les competències necessàries per impulsar programes i actuacions en matèria d’igualtat de tracte i no discriminacions.

. Promoure la coordinació i el treball transversal entre àrees i serveis.

. Introduir un canvi de perspectiva en el plantejament dels projectes.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals.

Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals. Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Saber com conduir les emocions pel camí més adequat per tal d’equilibrar-les.
- Conèixer els diferents tipus d’emocions.
- Saber com afrontar una situació en les seves diverses formes.
- Exercitar l’empatia.
- Preparar-se per ser capaços d’entendre el que l’interlocutor transmet.
- Practicar l’atenció personalitzada.

En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa

1. Tenir un marc de referència general sobre l’organització municipal, amb un enfocament eminentment pràctic, desenvolupar el procés de constitució d’un ajuntament i definir els principals òrgans de govern.
2. Conèixer el funcionament d'un ajuntament i els aspectes essencials del procediment administratiu.
3. Identificar les principals novetats del model d’administració electrònica que afecten al conjunt de la ciutadania i a la seva manera d’interactuar amb l’Ajuntament, a nivell teòric i legal, però també des del punt de vista funcional.
4. Definir els conceptes essencials que ens ajudaran a entendre millor la contractació pública i conèixer els elements indispensables que cal tenir en compte per contractar dins del sector públic.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Comprendre la funció i els valors de l'Administració púbica.
Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat.
Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.
Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.

Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

Comprendre la funció i els valors de l'Administració Pública.
Analitzar els deures dels funcionaris públics.
Reconèixer els drets de la ciutadania.
Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat: Identificar els factors actitudinals que intervenen en la projecció de la imatge corporativa.
Discutir el concepte de qualitat de servei i els elements que l'integren.
Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.
Analitzar les situacions conflictives i identificar-les com a una oportunitat de millora.
Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.
Emprar la comprensió interpersonal en persones amb necessitats específiques.
Identificar les habilitats i els factors actitudinals per una comunicació efectiva.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Reconèixer quins són els principals obstacles que interfereixen en una bona comunicació amb un mateix i cap als altres.
- Millorar la seva comunicació potenciant l’assertivitat i l’empatia i atenent als sentiments i necessitatsde cadascú.
- Utilitzar el procés de la Comunicació NoViolenta en la seva vida quotidiana

Videoformació + en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa

. Comprendre la diferència entre informar i comunicar.
. Definir què és un conflicte interpersonal a la feina i identificar-ne els elements comunicatius.
. Definir els conceptes comunicació positiva, comunicació ètica, empatía, intel.ligència, assertivitat

. Saber les claus de l’escolta activa i entendre els 4 nivells d’escolta. Comunicació no verbal.
. Aprendre a preparar una conversa penden.t
. Establir el marc per arribar acords.
. Conèixer els estils relacionals.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Identificar l'impacte que generen els comportaments i biaixos en el dia a dia.

En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia.Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBIAportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia. Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBI. Aportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

Aprofundir en el coneixement i la sensibilització envers la responsabilitat social (RS) per tal que els participants incorporin el concepte, els valors, la metodologia i l'estil de l’RS en les seves funcions.

En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

Oferir una primera aproximació al principi de coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD). Amb aquesta formació, els assistents podran comprendre les vinculacions i impacte de les polítiques locals en el desenvolupament sostenible global, promoure la implantació de l’enfocament de CPD en l’àmbit de les seves funcions i garantir una execució de polítiques públiques coherent amb els objectius de la política de cooperació per al desenvolupament local.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir una primera aproximació al principi de coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD). Amb aquesta formació, els assistents podran:. Comprendre les vinculacions i impacte de les polítiques locals en el desenvolupament sostenible global. Promoure la implantació de l'enfocament de CPD en l'àmbit de les seves funcions i . Garantir una execució de polítiques públiques coherent amb els objectius de la política de cooperació per al desenvolupament local

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Comprendre la finalitat del procés contenciós administratiuEstablir l'origen i desenvolupament de les Lleis de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.Reconèixer els subjectes l'activitat pot ser objecte de procés contenciós administratiu.Diferenciar els assumptes sotmesos al procés contenciós administratiu.Analitzar les diferents notes característiques de la jurisdicció contenciosa administrativa.Distingir les diferents matèries susceptibles de recurs contenciós administratiu.Establir la relació entre els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa i els seus àmbits territorials de competència.Diferenciar capacitat processal de legitimació. Enumerar supòsits de legitimació.Classificar les diferents formes de representació i defensa.Diferenciar els diferents actes administratius que poden ser objecte de recurs contenciós administratiu.Assenyalar les diferents opcions d'impugnació de les disposicions de caràcter general.Definir la inactivitat material de l'Administració.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Detectar el sexisme en el llenguatge. Conèixer alternatives, eines i estratègies per elaborar textos i documents administratius inclusius. Aprendre a fer un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge en els documents institucionals i administratius.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Detectar el sexisme en el llenguatge.Conèixer alternatives, eines i estratègies per elaborar textos i documents administratius inclusius.Aprendre a fer un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge en els documents institucionals i administratius.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Conèixer les característiques del manipulador d'aliments.
- Identificar els diferents tipus d'infecció alimentària.
- Prevenir els diferents tipus d'infecció alimentària.
- Identificar els diferents tipus d'intoxicació alimentària.
- Prevenir els diferents tipus d'intoxicació alimentària.
- Detectar els indicadors de què un aliment està deteriorat.
- Identificar els contaminants biòtics i abiòtics.
- Conèixer els diferents mètodes de conservació d'aliments.
- Conèixer les pautes d'higiene i de pràctica segura de manipulació d'aliments.

En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa

- Reflexionar sobre com abordar les nostres accions comunicatives en la nova realitat.
- Entendre el funcionament del cervell per saber interpretar les reaccions que tenim davant de les diferents situacions que es donen a la feina.
- Conèixer les bases de la comunicació i les especificitats de la comunicació oral i escrita.
- Identificar les causes de l’estrès negatiu.
- Treballar la Intel·ligència emocional per a aconseguir gestionar positivament les emocions pròpies i les alienes.
- Conèixer i entendre les principals eines per a gestionar de forma eficaç un conflicte.

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

- Adquirir pautes per aconseguir una negociació eficaç.
- Conèixer les diferents fases de la negociació.
- Aprendre a aplicar l’estratègia pertinent per garantir beneficiar ambdues parts en una situació de negociació específica.

En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa

- Implementar la tècnica àgil de presentació d’informacions, projectes, etc. PechaKucha.

- Conèixer els components (de contingut i continent) propis de la tècnica PechaKucha.

- Experimentar amb una tecnologia d'edició de presentacions al núvol.

En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

• Conèixer l'estructura de la Llei 39/2015Conèixer el calendari d'entrada en vigor de la Llei i les normes que deroga.
• Descriure les matèries que són objecte de la nova Llei.
• Conèixer els conceptes d’acte administratiu i procediment administratiu.
• Definir el concepte d’interessat i els seus drets. La capacitat d’obrar i la representació.
• Definir registre electrònic i arxiu electrònic a les administracions públiques.
• Analitzar l’obligació de resoldre.
• Exposar els supòsits i condicions per la publicitat de les normes i els seus efectes.
• Ressaltar la novetat de la regulació de la participació dels ciutadans en l’elaboració de lleis i reglaments.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer els conceptes que tracta el Reial Decret en relació a la Propietat intelel·lectual.
- Identificar els diferents usos d’una obra.
- Diferenciar entre tipus de llicències.
- Reconèixer els drets de l’autor segons el tipus d’obra.

En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

•Ser conscient del context tecnològic que estem vivim i del seu impacte en la privacitat i en la necessitat de tenir un marc legal que reguli l’ús i el tractament de les dades personals.
•Conèixer les normes de seguretat bàsiques en matèria de protecció de dades i la importància de complir-les.
•Ser conscient que la protecció de dades és una responsabilitat compartida de tots els empleats públics i que cal tenir un paper actiu.
•Dominar els conceptes bàsics sobre protecció de dades i clarificar les confusions més habituals.
•Comprendre les obligacions que tenen els ens locals com a responsables del tractament de dades personals.
•Conèixer com s’ha de procedir en el lloc de treball si tractem dades personals.
•Saber quines son les funcions de la figura de Delegat de Protecció de Dades que han de tenir totes les administracions públiques.
•Conèixer els aspectes més rellevants del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que és d’obligat compliment per tots els membres de la Unió Europea.
•Saber quins son els drets més importants, el deures que les organitzacions han de complir i com els ciutadans els podem exercir.

En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

Adquirir competències bàsiques sobre les polítiques d’igualtat de gènere: introducció al marc normatiu i conceptual.Identificar els instruments clau per a la introducció de la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques públiques. Reflexionar entorn l’enfocament de gènere i la transversalitat dins del propi àmbit de treball.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Adquirir competències bàsiques sobre les polítiques d’igualtat de gènere: marc normatiu i conceptual
. Identificar els instruments claus per a la introducción de la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques publiques
. Reflexionar entorn l’enfocament de gènere i la transversalitat dins el propi àmbit de treball

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

. Aprofundir en el coneixement i sensibilització envers l'RSC a fi d'incorporar el concepte, els valors, la metodologia i l'estil de la responsabilitat social en el propi desenvolupament funcional.. Comprendre el sentit més profund de la responsabilitat social com un enfocament de gestió de les organitzacions, captant la vinculació entre les diferents matèries de la gestió i els seus impactes.. Conèixer les eines per diagnosticar internament les organitzacions i treballar els aspectes materials de l'RSC.. Consolidar coneixements per a l'impuls i promoció de l'RSC als ens locals.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Conèixer antecedents i estructura de la llei 40/2015.
• Definir els diferents òrgans implicats.
• Descriure l'estructura i organització de la adm. de l'estat.
• Característiques i ens.
• Definir les tècniques previstes per a complir el principi de cooperació.
• Descriure i delimitar els principis que regeixen l'actuació i les relacions entre les administracions públiques i entitats o organismes vinculats o dependents.
• Destacar les relacions electròniques entre les administracions públiques.
• Conèixer el deure de col·laboració entre administracions públiques.
• Definir els òrgans administratius i els requisits per a la seva creació.
• Definir els òrgans col·legiats i el seu règim jurídic.
• Desenvolupar el concepte de competència administrativa.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Identificar els factors que intervenen en que una situació sigui “difícil” i aclarir en quin podem intervenir.
- Cercar solucions i alternatives a diferents situacions difícils aportades pels participants.
- Saber relativitzar les situacions percebudes com a difícils.
- Reforçar el coneixement envers la intel·ligència emocional.
- Aprofundir en l’autoconeixement de les pròpies creences, emocions i comportaments.
- Esbrinar de quina manera poden influir els propis pensaments, creences i emocions en la forma com afrontem les situacions difícils.

Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Utilitzar recursos i estratègies pròpies per gestionar les pròpies emocions davant situacions d’agressivitat i angoixa dels interlocutors.
- Utilitzar recursos i estratègies pròpies per poder gestionar situacions de distorsió emocional dels interlocutors.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Reflexionar sobre la diversitat existent en les nostres societats i reconèixer la manera en què operen els estereotips, els prejudicis i els privilegis en la producció de discriminació.
- Comprendre vivencialment l'impacte que les desigualtats estructurals generen en la vida de la persones en base a les seves diferències de gènere, origen, orientació sexual, edat, etc.
- Conèixer la interseccionalitat com a perspectiva per a realitzar intervencions integrals des de l’administració pública.
- Adquirir eines que permetin aplicar estratègies antidiscriminatòries en l'atenció a el públic.

Videoformació + en línia
Durada
9,5 h
Acció formativa

• Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat.
• Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora dels serveis públics.
• Facilitar metodologia i eines per incrementar la capacitat d'innovació i la creativitat en la millora dels serveis de la biblioteca pública.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Conèixer els tipus de conflictes els elements que intervenen.
- Aprendre a com afrontar els diferents tipus de conflictes.
- Saber com resoldre ràpidament els conflictes i amb resultats profitosos per les dues parts.
- Conèixer conceptes bàsics com són: coaching, mediació, conflicte, problema i resiliència.

En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Conèixer els mecanismes de la llengua i cultura àrabs.
- Oferir informació bàsica en l'idioma àrab, i comprendre qüestions senzilles en àrab.
- Formular i contestar preguntes senzilles relacionades amb l'activitat professional.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h