Acció formativa del BAF
Protecció de dades bàsic per a ens locals
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Cap requisit previ
Modalitat:
curs
Canal:
En línia
Durada:
10.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   10.00 h
Nombre de participants:
Mínim 100
| Òptim  
150
| Màxim  
200
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Descriptor:
Objectius

- Ser conscient del context tecnològic que estem vivim i del seu impacte en la privacitat i en la necessitat de tenir un marc legal que reguli l’ús i el tractament de les dades personals.
- Conèixer les normes de seguretat bàsiques en matèria de protecció de dades i la importància de complir-les.
- Ser conscient que la protecció de dades és una responsabilitat compartida de tots els empleats públics i que cal tenir un paper actiu.
- Dominar els conceptes bàsics sobre protecció de dades i clarificar les confusions més habituals.
- Comprendre les obligacions que tenen els ens locals com a responsables del tractament de dades personals.
- Conèixer com s’ha de procedir en el lloc de treball si tractem dades personals.
- Saber quines son les funcions de la figura de Delegat de Protecció de Dades que han de tenir totes les administracions públiques.
- Conèixer els aspectes més rellevants del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que és d’obligat compliment per tots els membres de la Unió Europea.
- Saber quins son els drets més importants, el deures que les organitzacions han de complir i com els ciutadans els podem exercir.

Continguts
Unitat 1. La protecció de dades en un mon connectat
1. Vivim en el món de les tecnologies de la informació
2. El futur que ja és aquí: Cloud computing, Big data i la internet de les coses
3. Qui soc jo? La identitat en un món connectat
4. Per a què serveix el dret fonamental a la protecció de dades i la seva normativa?

Unitat 2. La seguretat, clau per a la protecció de dades
1. La seguretat de les dades i la informació
2. Seguretat per a què? El risc i els drets dels usuaris
3. Per què he d’aplicar aquestes mesures?
4. Bones pràctiques en matèria de seguretat

Unitat 3. Conceptes bàsics sobre tractament de dades
1. Sis confusions habituals sobre la protecció de dades -H2
2. Les dades personals-H2
3. Tractament de dades i fitxers
4. El consentiment
5. Categories especials de dades i el seu tractament
6. Responsabilitat en el tractament de dades
7. Si tracto dades a la feina... Què he de saber?
8. Com a empleat, tinc responsabilitats en el tractament de dades?

Unitat 4. El Reglament Europeu de Protecció de dades
1. Reglament Europeu de Protecció de dades
2. Dret d’informació o transparència
3. Dret a l’accés
4. Els drets de rectificació, supressió i oblit
5. El dret d’oposició
6. Drets: limitació del tractament i portabilitat
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre cívic Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament esportiu Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis de desenvolupament econòmic Director mercat municipal Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Transversal Cap secció Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Transversal Cap servei Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Transversal Director àrea Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Transversal Gerent Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Transversal Gerent organisme autònom Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Habilitació nacional Serveis de suport intern Tresorer Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Serveis d'acció ciutadana Personal sala Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Serveis de benestar social Cuiner Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Conductor brigada Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Serveis de suport intern Netejador Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Serveis de suport intern Xofer protocol Orientació de servei a la ciutadania
Subaltern Serveis de suport intern Notificador Orientació de servei a la ciutadania
Subaltern Serveis de suport intern Ordenança Orientació de servei a la ciutadania
Subaltern Serveis de suport intern Telefonista Orientació de servei a la ciutadania
Subaltern Transversal Conserge equipament Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Transversal Administratiu Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Transversal Secretari directiu/alt càrrec Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis d'acció ciutadana Auxiliar biblioteca Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis d'acció ciutadana Monitor esportiu Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis de benestar social Auxiliar geriatria Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis de benestar social Monitor centre obert Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis de desenvolupament econòmic Assentador mercat venda no sedentària Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis de desenvolupament econòmic Informador turístic Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis de desenvolupament territorial Zelador Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Vigilant Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Serveis de suport intern Operador informàtic Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Transversal Auxiliar suport Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Animador sociocultural Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Inspector consum Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Inspector salut pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar biblioteca Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar escenari Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Delineant Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Inspector via pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis de suport intern Inspector tributari Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis de suport intern Recaptador Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Bibliotecari Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Locutor ràdio Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic consum Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic esports Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic museu Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic patrimoni cultural Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic salut pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic comerç Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic promoció econòmica Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic turisme Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Topògraf Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de seguretat ciutadana Tècnic protecció civil Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Analista informàtic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Delegat protecció de dades Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Programador informàtic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic contractació/compres Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic cooperació/relacions internacionals Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic formació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic protocol Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Orientació de servei a la ciutadania