Acció formativa del BAF
Analitza, millora i dissenya l'experiència de l'usuari en l'administració pública
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
taller
Canal:
Videoformació + en línia
Durada:
12.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   6.00 h
| Treball en línia   6.00 h
Nombre de participants:
Mínim 8
| Òptim  
10
| Màxim  
12
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Descriptor:
Objectius

1. Mapejar i estructurar l'experiència de l'usuari des de i en l'administració pública
2. Seleccionar els recursos que permetin elaborar un mapa d'experiència de l'usuari (UX) segons cada necessitat
3. Identificar i optimitzar els "moments de la veritat" en "l'experiència de l'usuari"
4. Avesar-se a una perspectiva orientada a l'usuari o client
5. Trencar amb els "buits" interdepartamentals
6. Entendre les circumstàncies que han produït les irregularitats actuals (aprendre a avaluar-ho amb dades)
7. Aprendre a valorar el retorn de futures inversions o projectes en clau de l'experiència de l'usuari

Continguts
1. El mercat i la seva transformació
2. 5 passes per construir el teu "mapa d'experiència de l'usuari" (UX)
2.1. "Brain storming" inicial
2.2. Identificar possibles usuaris
2.3. Creació del mapa d'empatia
2.4. Identificar els "touch points" o "punts de conflicte"
2.5. Triar les eines per dissenyar el mapa d'experiència de l'usuari
3. Fases de la creació d'un "mapa d'experiència de l'usuari"
4. Elements bàsics d'un "mapa d'experiència de l'usuari"
Metodologia d'impartició
El taller combina les sessions de videoformació amb el treball autònom del participant mitjançant una aula virtual a l'entorn Formadiba.
La dinàmica de les sessions de videoformació serà molt pràctica i participativa. S'hi treballaran els conceptes bàsics i explicacions teòriques, acompanyats de demostracions per part del docent i on els participants posaran en pràctica i en comú els aspectes remarcats per aquest.
Durant el treball autònom, cada participant haurà de realitzar activitats o exercicis plantejats pel docent a l'aula virtual. L'avaluació final consistirà en la pràctica d'un exemple real d'experiència de l'usuari (UX) que cada participant recollirà en un pla d'acció de millora (treball/producte final).
Metodologia d'avaluació
L'avaluació final consistirà en una anàlisi de les diferents practiques que realitzi cada participant, de manera que es pugui evidenciar l'evolució i els avenços efectuats, així com els punts de millora en l'experiència de l'usuari (UX). El participant ho recollirà en el treball / producte final (UX).
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre cívic Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament esportiu Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis de desenvolupament econòmic Director mercat municipal Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Transversal Cap secció Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Transversal Cap servei Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Animador sociocultural Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Inspector consum Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Inspector salut pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar biblioteca Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar escenari Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Delineant Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Inspector via pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis de suport intern Inspector tributari Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis de suport intern Recaptador Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Bibliotecari Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Locutor ràdio Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic consum Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic esports Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic museu Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic patrimoni cultural Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic salut pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic comerç Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic promoció econòmica Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic turisme Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Topògraf Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de seguretat ciutadana Tècnic protecció civil Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Analista informàtic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Delegat protecció de dades Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Programador informàtic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic contractació/compres Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic cooperació/relacions internacionals Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic formació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic protocol Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Orientació de servei a la ciutadania