Acció formativa del BAF
Tècniques per a comandaments pel desenvolupament dels seus col·laboradors
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Curs adreçat a directius i comandaments executius
Modalitat:
taller
Canal:
Presencial + en línia
Durada:
12.50 h
| Presencial   10.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   2.50 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
12
| Màxim  
15
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Descriptor:
Objectius

• Saber identificar les potencialitats i les necessitats de desenvolupament dels seus col·laboradors.
• Comprendre la necessitat d'actuar com a tutor i coach.
• Conèixer els principis de l'aprenentatge adult i del desenvolupament de competències professionals.

Continguts
1. Revisió del rol del cap: les dimensions del lideratge; la maduresa dels equips com a clau de l’èxit, i els coneixements, capacitats i competències necessàries a cada equip.
2. L'anàlisi de les necessitats de desenvolupament dels col·laboradors: detecció de necessitats formatives i avaluació del rendiment / avaluació de l’acompliment.
3. L’aprenentatge laboral d'adults: les claus de l’aprenentatge d’adults, formació versus desenvolupament, aprenentatge informal, tipus i maneres de dur-lo a terme i metodologies de formació i desenvolupament.
4. El pla de formació: pla de formació i programació anual, seguiment de l'equip de col·laboradors pel que fa a la formació i priorització de la formació.
5. El procés de formació: seguiment de la formació, creació d’espais per compartir coneixements i afavorir l'aplicació de la transferència.
6. La importància del feedbak: feedback als/a les col·laboradors/ores i feedback a RH o Formació.
Metodologia d'impartició
Abans de l’inici de la primera sessió hi haurà una activitat de presentació que permetrà conèixer el nivell d’entrada dels participants i identificar els seus interessos concrets.
Es combinarà la metodologia expositiva amb l'aplicació pràctica mitjançant exercicis aplicats que facilitarà la incorporació dels aprenentatges al propi lloc de treball.
Quan finalitzi el programa, tots els participants hauran dissenyat un pla de desenvolupament per a membres del seu propi equip.
Metodologia d'avaluació
Cada participant haurà de dissenyar un pla de desenvolupament per a membres del seu equip. Per obtenir l'acreditació s'haurà d'haver assistit al 100% de les sessions presencials i assolir un mínim de 70 punts del total dels elements d'avaluació.
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Desenvolupament de persones i equips
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre cívic Desenvolupament de persones i equips
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Desenvolupament de persones i equips
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Desenvolupament de persones i equips
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament esportiu Desenvolupament de persones i equips
Comandament executiu Serveis de desenvolupament econòmic Director mercat municipal Desenvolupament de persones i equips
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Desenvolupament de persones i equips
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Desenvolupament de persones i equips
Comandament executiu Transversal Cap secció Desenvolupament de persones i equips
Comandament executiu Transversal Cap servei Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Desenvolupament de persones i equips
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Desenvolupament de persones i equips
Directiu Transversal Director àrea Desenvolupament de persones i equips
Directiu Transversal Gerent Desenvolupament de persones i equips
Directiu Transversal Gerent organisme autònom Desenvolupament de persones i equips