Caps d’emergència

Acció formativa

Caps d’emergència

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits
Persones que desenvolupin el rol de caps d'emergència dintre dels ajuntaments
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Presencial
Durada:
15,0 h
Presencial
15,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Conceptuals: - Definició d’emergència total i parcial. - Pla d’autoprotecció i Pla d’Emergència Interior. - Factors del risc: ocupació, activitat, edificació. - Funcions i responsabilitats del Cap d’emergència. - Diagrames de fluxos per executar el Pla.2. Procedimentals: - Identificar i verificar els recorreguts d’evacuació i alternatives. - Comprensió de plànols d’evacuació. - Valorar els factors de risc presents. - Comunicacions amb serveis externs i equips interns. - Orientació en situacions sense visibilitat.3. Actitudinals: - Mantenir i transmetre seguretat durant una emergència. - Verificar el manteniment de les condicions de seguretat. - Reaccionar als imprevistos de la forma més segura.

1. Objectius generals: - Formar als assistents en la gestió i direcció de totes les operacions específiques d’emergència o sinistre. - Adquirir els coneixements, habilitats i actituds correctes per poder coordinar els diferents equips d’intervenció i centralitzar la comunicació amb els serveis d’emergència. - Conscienciar de l’importància de conèixer l'edifici o els edificis que componen el centre i les seves instal·lacions (continent i contingut), la perillositat dels diferents sectors, els mitjans de protecció disponibles segons la normativa vigent i les necessitats que han de ser ateses prioritàriament. - Conèixer els procediments de comunicació de l’emergència.2. Objectius específics: - Establir les pautes per dur a terme l’evacuació de forma organitzada. - Conèixer detalladament el Pla d’Emergència Interior (PEI) del lloc de treball. - Desenvolupar les tècniques d’evacuació i orientació en ambients sense visibilitat.

El curs s’impartirà de manera interactiva, fent sessions dinàmiques que faciliten l’adquisició dels coneixements i la participació de tothom. La metodologia s’adaptarà al nivell i necessitats dels assistents i les particularitats de l’edifici visitat.Durant les pràctiques es donaran instruccions i directives garantint la seguretat dels alumnes.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Desenvolupament de rols transversals
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre cívic Desenvolupament de rols transversals
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Desenvolupament de rols transversals
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Desenvolupament de rols transversals
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament esportiu Desenvolupament de rols transversals
Comandament executiu Serveis de desenvolupament econòmic Director mercat municipal Desenvolupament de rols transversals
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Desenvolupament de rols transversals
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Desenvolupament de rols transversals
Comandament executiu Transversal Cap secció Desenvolupament de rols transversals
Comandament executiu Transversal Cap servei Desenvolupament de rols transversals
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Desenvolupament de rols transversals
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Desenvolupament de rols transversals
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Desenvolupament de rols transversals
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Desenvolupament de rols transversals
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Desenvolupament de rols transversals
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Desenvolupament de rols transversals
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Desenvolupament de rols transversals
Directiu Transversal Director àrea Desenvolupament de rols transversals
Directiu Transversal Gerent Desenvolupament de rols transversals
Directiu Transversal Gerent organisme autònom Desenvolupament de rols transversals
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Desenvolupament de rols transversals
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Desenvolupament de rols transversals
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Desenvolupament de rols transversals
Habilitació nacional Serveis de suport intern Tresorer Desenvolupament de rols transversals
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Desenvolupament de rols transversals
Oficis Serveis d'acció ciutadana Personal sala Desenvolupament de rols transversals
Oficis Serveis de benestar social Cuiner Desenvolupament de rols transversals
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Conductor brigada Desenvolupament de rols transversals
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Desenvolupament de rols transversals
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Desenvolupament de rols transversals
Oficis Serveis de suport intern Netejador Desenvolupament de rols transversals
Oficis Serveis de suport intern Xofer protocol Desenvolupament de rols transversals
Subaltern Serveis de suport intern Notificador Desenvolupament de rols transversals
Subaltern Serveis de suport intern Ordenança Desenvolupament de rols transversals
Subaltern Serveis de suport intern Telefonista Desenvolupament de rols transversals
Subaltern Transversal Conserge equipament Desenvolupament de rols transversals
Suport administratiu Transversal Administratiu Desenvolupament de rols transversals
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Desenvolupament de rols transversals
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Desenvolupament de rols transversals
Suport administratiu Transversal Secretari directiu/alt càrrec Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis d'acció ciutadana Auxiliar biblioteca Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis d'acció ciutadana Auxiliar museu Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis d'acció ciutadana Monitor esportiu Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis de benestar social Auxiliar geriatria Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis de benestar social Monitor centre obert Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis de desenvolupament econòmic Assentador mercat venda no sedentària Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis de desenvolupament econòmic Informador turístic Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis de desenvolupament territorial Zelador Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Vigilant Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Serveis de suport intern Operador informàtic Desenvolupament de rols transversals
Suport operatiu Transversal Auxiliar suport Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Animador sociocultural Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Inspector consum Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Inspector salut pública Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar biblioteca Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar escenari Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Delineant Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Inspector via pública Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis de suport intern Inspector tributari Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis de suport intern Recaptador Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Bibliotecari Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Locutor ràdio Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic consum Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic esports Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic museu Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic patrimoni cultural Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic salut pública Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic comerç Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic promoció econòmica Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic turisme Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Topògraf Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de seguretat ciutadana Tècnic protecció civil Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Analista informàtic Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Delegat protecció de dades Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Programador informàtic Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic contractació/compres Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic cooperació/relacions internacionals Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic formació Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic protocol Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Desenvolupament de rols transversals